1. home
  2. За BILLA
  3. Корпоративна устойчивост

Корпоративна устойчивост

В BILLA всекидневно работим по устойчиви във времето проекти, с които целим да допринасяме за развитието на обществото.

Проекти и партньорства

Доклади и брошури