Главно съдържание

BILLA България с план за продажбата на яйца от свободно отглеждани кокошки

BILLA България, в унисон с глобалната концепция на REWE Group, ще премине изцяло към продажба на яйца от кокошки с подово отглеждане и свободни кокошки. Планът е това да се случи до края на 2025г. Чрез тази стъпка ще постигнем две големи цели – ще гарантираме още по-високо качество на нашите продукти, от една страна, а от друга – ще гарантираме по-добрите условия на живот на хиляди кокошки-носачки, което е сериозен проблем на европейско ниво, където делът на клетъчно отглежданите кокошки е 55%.

„Щастливи сме, че основните ни доставчици на яйца изразиха готовност за развитие в тази посока и ще отговорят на заложените от нас критерии. Те ще работят в посока увеличаване на площта и стадата за подово отглеждане, както и за развъждане на свободни кокошки“, сподели Норберт Мисбрандт, управител на BILLA България.