1. home
  2. BILLA | Контакти

Форма за контакт

 

Национален телефон на клиента: 0700 120 10

*на цената на един градски разговор. За всякакви оперативни въпроси, препоръки, оплаквания използвайте национален телефон на клиента.


Жалби относно неполагане на дължима грижа за справяне с неблагоприятните въздействия върху човешките права и околната среда