1. home
  2. Жалби относно неполагане на дължима грижа за справяне с неблагоприятните въздействия върху човешките права и околната среда

Жалби относно неполагане на дължима грижа за справяне с неблагоприятните въздействия върху човешките права и околната средаНашата процедура за жалби във връзка с немския Закон за надлежна проверка на веригата на доставки (LkSG) гарантира надежден и в същото време прозрачен процес при разглеждане на жалби относно нарушения на правата на човека или екологични задължения. Жалба съгласно LkSG може да се използва за докладване на съмнения за възможни рискове за правата на човека, околната среда или нарушения на задължението за полагане на дължима грижа, като принудителен труд, детски труд, дискриминация или замърсяване на почвата, водата и въздуха, както и вредни нива на шум и прекомерна консумация на вода, които са свързани с REWE Group, нейните вериги за доставки или служители. Нарушенията на правата на човека или задължението за полагане на дължима грижа по отношение на околната среда причиняват значителни щети не само на REWE Group, но и на обществото. Жалби относно нарушения на човешките права, рискове за околната среда или нарушения на задължението за полагане на дължима грижа могат да бъдат подавани от служители, както и от трети страни.


Много лесен начин за подаване на оплаквания по електронен път относно нарушения на правата на човека, рискове за околната среда или нарушения на задължението за полагане на дължима грижа предоставя платформата REWE Group Hintbox – анонимно при поискване. Освен това платформата за оплаквания позволява безпроблемна комуникация между подателите на сигнали и отговорните отдели на REWE Group в съответствие с разпоредбите за защита на данните.


Оплакванията на клиенти, например относно качеството на продуктите и услугите на REWE Group или услугите в магазините или туристическите агенции, не се считат за жалби относно нарушения на човешките права, рискове за околната среда или нарушения на задължението за полагане на дължима грижа. По повод на тези оплаквания не се колебайте да се свържете с отделите за обслужване на клиенти и горещите линии на съответното дружество или бранд.


Ние изрично насърчаваме служителите и външните страни да ни информират за всяко подозрение за нарушаване на човешките права, рискове за околната среда или неполагане на дължима грижа. Лицата, подаващи сигнали за нередности, не трябва да имота, каквито и да е неблагоприятни последици на работното място в резултат на подаването на жалби. Процедурата за подаване на жалби се състои от конкретни стъпки, които също са посочени в Правилника за дейността. Безпристрастността е гарантирана по всяко време; участващите в процедурата не са обвързани с инструкции и имат задължение за запазване на поверителност.


REWE Group Hintbox

Жалбите за нарушения на човешки или екологични права могат лесно да бъдат изпратени по електронен път и анонимно при необходимост.

Отидете в REWE Group Hintbox