1. home
  2. За BILLA
  3. Корпоративна устойчивост
  4. BILLA | Енергийна ефективност

Енергийната ефективност в BILLA

Вече повече от десетилетие, BILLA България полага систематични усилия за намаляване на своя въглероден отпечатък. Компанията инвестира във внедряването на устойчиви решения в различни сфери от своята дейност и извършва постоянен контрол на енергийните си ресурси. Процесите, свързани с проследяване на ключовите източници на енергия, залагане на конкретни цели, както и изпълнение на проекти по енергийна ефективност, се извършват съгласно внедрената Система за управление на енергията в BILLA България (ISO 50001:2018). Регулярно събираме данни за потреблението на енергия и правим инвентаризация на всичките си преки и част от непреките си емисии на парникови газове.


В резултат на тези усилия, през 2022 г. отчетохме намаляване на емисиите си с почти 40%, спрямо 2012 г., въпреки регистрирания ръст на приходите с над 114% за същия период.

Мерки за енергийна ефективност


Като част от поетите ни ангажименти за декарбонизация идентифицираме и прилагаме редица мерки за енергийна ефективност. Това включва автоматизация и оптимизация на системите за осветление, отопление, вентилация и климатизация.


  • В 100% от филиалите ни към хладилните витрини са монтирани стъклени врати.
  • 100% от нашите обекти са оборудвани с енергийно-ефективно светодиодно (LED) осветление.
  • До края на 2023 г. 100% от филиалите на BILLA ще бъдат оборудвани със системи за управление на сгради (BMS – building management system). Системите позволяват автоматизиран контрол на енергийната ефективност по отношение на електрически, осветителни и ОВК (отопление, вентилация, климатизация) системи.


От няколко години прилагаме Програма за намаляване на емисии от хладилни агенти, като подменяме фреон-базираните хладилни системи с такива, използващи въглероден диоксид (CO2).