Главно съдържание

Работа в Централен склад

Централен склад - с.Столник

До 2010 г. за логистичния ни център е използван чужд терен, но благодарение на растежа на BILLA, от юни 2010 г. сме горди собственици на собствен логистичен център в град Елин Пелин. Шест години по-късно, от края на м. юни 2016 г., логистичният център на BILLA вече се намира в бившата логистична база на Пени Маркет в с. Столник.

Първоначално стартираха доставките за магазините от сухия склад, а в края на октомври 2016 г. заработиха и склад Охладени /плодове и зеленчуци, млечни, месо и деликатеси/ и Замразени. В централния склад работят 250 служители, като техният брой ще се увеличава успоредно с увеличаване експедицията към филиалите.

Застроената площ на склада е 27 617 кв. м, което позволява обслужване на голям брой доставчици. Базата е заобиколена със зелени площи от 33 842 кв. м, като така се поддържа екологичното равновесие в района на логистичния център и се намаляват въглеродните емисии. Към базата има 2 сондажа за вода и конструирана пречиствателна станция на канализационната система.

 

Работа в Логистика

Работа в Логистика

Логистичната база в с. Столник е началото на цялото пътешествие на нашите продукти до пристигането им по рафтовете в магазините. Логистиката се счита за цялостен процес, включващ планиране, управление, контрол и координация на потока на стоки, за да се гарантира, че стоките достигат до точното място, в точното време и в правилното, желано състояние. Тук осигуряваме много работни места на позиции като Складов работник, Приемчик на стока, Администратор, Експедитор и др. Това на практика е основният двигател на голямата машина и затова е от изключителна важност хората, които го движат, да са съвестни и отговорни, да може да се разчита на тях и естествено – да могат да работят добре в екип. От наша страна те получават цялата грижа, с която подхождаме към всеки наш служител, която включва не само респект и човешко уважение, а и пълен пакет социални придобивки. Видео по темата:

Настройки за Поверителност

За да ви осигурим приятно онлайн изживяване, ние използваме статистически "бисквитки" на тази страница. Кликнете върху "Настройки на Бисквитките", за да разрешите маркетингови "бисквитки". 

Длъжности в нашия логистичен център в съответните отдели:

Ръководител Логистика – отговаря за коректното и оптимално планиране, бюджетиране и взимане на всички мерки, свързани с управлението на логистиката.

Ръководител склад – отговаря за оперативните процеси: от пристигането на стоката в склада, до изпращането ѝ към магазините.

Ръководител „Администрация“ – работи с информационната система в склада, като поддържа база данни за стоковия и информационния поток, и управлява всички процеси и проекти.

Координатор "Материално снабдяване и поддръжка в Централен склад" – снабдява с необходимите материали за работа в склада и отговаря за поддръжката на оборудването.

Диспонент – планира и осъществява процеса на поръчките в склада.

Ръководител "Експедиция" – осъществява и контролира процеса на експедиция на стоките от склада.

Складов работник – отговаря за разпределението и обозначаването на стоките, които тръгват от склада.

Шофьор товарни автомобили – грижи се за доставката на стоката до магазините.

Приемчик – осъществява ефективен прием на стока в склада, като контролира нейното качество и количество.

Отдели в логистичен център:

Отдел „Администрация“ – грижи се за поддържането на база данни за стоковия и информационен поток в склада, както и ефективна организация и контрол на процесите там.

Отдел „Прием на стока“ – отговаря за управлението и координацията на процесите, свързани с приема на стока.

Отдел „Комисиониране“ – разпределяне на стоката по заявки и филиали.

Отдел „Експедиция“ – координирa транспортирането до магазините.

Отдел „Диспозиция“ – грижи се всички стоки да са в наличност за поръчка от магазините.

Отдел „Рециклиране“ – контролира качествено и количествено процеса на движение на амбалажа в склада.

НАШИЯТ ЕКИП В ЛОГИСТИЧНИЯ ЦЕНТЪР

В логистичния ни център осигуряваме работни места за над 250 души от София и близките населени места, което подпомага местната икономика и растеж. Компанията полага усилия за постоянно подобряване на условията на труд, като се стреми да осигури фирмен транспорт за служителите в логистичния център с цел да намали личните им разходи за целта и обезпечи навременно пристигане на работното място.

BILLA като работодател

Работа в Централен офис

Работа в Логистика

Работа в Магазини

Ученици и студенти

Свободни позиции