1. home
  2. За BILLA
  3. BILLA като работодател
  4. BILLA | Логистика

Работа в Логистика

Логистичната база в с. Столник е началото на цялото пътешествие на нашите продукти до пристигането им по рафтовете в магазините. Логистиката се счита за цялостен процес, включващ планиране, управление, контрол и координация на потока на стоки, за да се гарантира, че стоките достигат до точното място, в точното време и в правилното, желано състояние. Тук осигуряваме много работни места на позиции като Складов работник, Приемчик на стока, Администратор, Експедитор и др. Това на практика е основният двигател на голямата машина и затова е от изключителна важност хората, които го движат, да са съвестни и отговорни, да може да се разчита на тях и естествено – да могат да работят добре в екип. От наша страна те получават цялата грижа, с която подхождаме към всеки наш служител, която включва не само респект и човешко уважение, а и пълен пакет социални придобивки.Видео по темата:

Длъжности в нашия логистичен център в съответните отдели:

Ръководител Логистика – отговаря за коректното и оптимално планиране, бюджетиране и взимане на всички мерки, свързани с управлението на логистиката.

Ръководител склад – отговаря за оперативните процеси: от пристигането на стоката в склада, до изпращането ѝ към магазините.

Ръководител „Администрация“ – работи с информационната система в склада, като поддържа база данни за стоковия и информационния поток, и управлява всички процеси и проекти.

Координатор "Материално снабдяване и поддръжка в Централен склад" – снабдява с необходимите материали за работа в склада и отговаря за поддръжката на оборудването.

Диспонент – планира и осъществява процеса на поръчките в склада.

Ръководител "Експедиция" – осъществява и контролира процеса на експедиция на стоките от склада.

Складов работник – отговаря за разпределението и обозначаването на стоките, които тръгват от склада.

Шофьор товарни автомобили – грижи се за доставката на стоката до магазините.

Приемчик – осъществява ефективен прием на стока в склада, като контролира нейното качество и количество.


Отдели в логистичен център:

Отдел „Администрация“ – грижи се за поддържането на база данни за стоковия и информационен поток в склада, както и ефективна организация и контрол на процесите там.

Отдел „Прием на стока“ – отговаря за управлението и координацията на процесите, свързани с приема на стока.

Отдел „Комисиониране“ – разпределяне на стоката по заявки и филиали.

Отдел „Експедиция“ – координирa транспортирането до магазините.

Отдел „Диспозиция“ – грижи се всички стоки да са в наличност за поръчка от магазините.

Отдел „Рециклиране“ – контролира качествено и количествено процеса на движение на амбалажа в склада.

НАШИЯТ ЕКИП В ЛОГИСТИЧНИЯ ЦЕНТЪР

В логистичния ни център осигуряваме работни места за над 250 души от София и близките населени места, което подпомага местната икономика и растеж. Компанията полага усилия за постоянно подобряване на условията на труд, като се стреми да осигури фирмен транспорт за служителите в логистичния център с цел да намали личните им разходи за целта и обезпечи навременно пристигане на работното място.