1. home
  2. За BILLA
  3. BILLA като работодател
  4. Ученици и студенти

Ученици и студенти

BILLA България е горд партньор на няколко професионални училища и е участник в проект за дуална форма на обучение. Учениците получават възможност да се срещнат с реални казуси и ситуации, като активно участват с идеи за тяхното решаване.

Дуално обучение

В BILLA България вярваме в успеха и в развитието, ето защо сме горд партньор на няколко професионални училища, с които участваме в проект за дуална форма на обучение. Дуалното обучение допринася практическото приложение на теоритичните знания, придобити в училища и развитие на конкретни професионални умения. Учениците получават възможност да се срещнат с реални казуси и ситуации, като активно участват с идеи за тяхното решаване. Освен практиката, която придобиват в магазинна мрежа, учениците посещават и нашия Обучителен център, където наблюдават всички процеси в магазина и се включват в тяхното изпълнение. Техни наставници са опитните ни колеги, заемащи позицията Ръководител на отдел, благодарение на които, гимназистите черпят ценен опит.

Училищата, с които си партнираме:

Националната финансово-стопанска гимназия (НФСГ)

В резултат на партньорството с първата гимназия, с която стартирахме проекта Национална финансово-стопанска гимназия (НФСГ), гр. София, към днешна дата са сформирани 6 паралелки дуална форма на обучение по професия „Икономист “, специалност „Търговия “. 52-ма от учениците в гимназията са преминали или към момента преминават практиката си в BILLA.

Професионална гимназия по икономика, гр. Перник

През септември 2017 г. започнахме дуална форма на обучение професия „Икономист“, специалност „Търговия“ в партньорство и с Професионална гимназия по икономика, гр. Перник, като до момента паралелки са се включили в проекта. Общо 26 ученика преминават своята практика в магазините ни на територията на града.

Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии

Предвид възможността ни да осигурим практика на ученици по професия „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“, специалност „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“, през 2017г. подписахме договор и със Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии. Всяка учебна година приемаме цяла паралелка ученици, които работят в нашите пекарни и прилагат своите знания, както и трупат допълнителен практически опит.


С участието в програмата, освен ценен практически опит, гимназистите в 11-ти и 12-ти клас получават възнаграждение на базата на трудов договор, а работата им се зачита за трудов стаж. В края на обучението учениците получават Свидетелство за професионална квалификация – трета степен и Диплома за завършено средно образование. Учащите, показали умения, мотивация, отговорност и желание, имат възможност не само да продължат работа във фирмите-партньори, но и да продължат професионалното си развитие, дори да заемат ръководни позиции в компаниите.


Запознайте се от първо лице с разказа на Гергана Цветкова, завършила тазгодишната програма по дуално обучение при НФСГ - вижте тук

Заинтригувахме ли Ви? Възможност за дуално обучение имат всички ученици, на които им предстои кандидатстване след 7-ми клас за учебната 2021-2022 г. в изброените по-горе гимназии. Ще Ви очакваме!