1. home
  2. За BILLA
  3. BILLA като работодател
  4. Работа в магазинна мрежа

 
Работа в магазинна мрежа
 

Стратегическа цел на компанията е позитивното клиентско преживяване на територията на нашите магазини. За постигането на това, разчитаме на най-важните си екипи, тези които са лицето на BILLA, а именно колегите в магазинната мрежа. Високите стандарти, които BILLA следва в работата си с клиенти, изискват служителите да бъдат отговорни към задълженията си, а към клиентите – любезни и отзивчиви. Позициите в магазинната мрежа са много и разнообразни. Те позволяват непрекъснат растеж в компанията, в зависимост от амбицията и желанието, както и качествата на всеки един колега. Допълваме мотивацията с пълен пакет социални придобивки, защото грижата за нашите служители е сред най-важните елементи на корпоративната ни политика. Още за работната среда в BILLA, ще научите от техните истории:


Bulgaria Wants You -
Борислав Георгиев

Bulgaria Wants You -
Даниела Железчева

Длъжности в магазинна мрежа:

Управител на филиал – грижи се и управлява целия екип, координира всички работни процеси, обезпечава ефективната работа в магазина и постигането на заложените резултати; той е лидер и модел за подражание на база професионалния си опит и знания, които споделя.


Заместник управител на филиал – подпомага дейността на Управителя и при негово отсъствие изпълнява функциите му.


Ръководител на отдел – грижи се за стоковия поток и организирането на задачите на служителите в своя отдел, както и подпомага работата на Управителя; отговорен е и за обучението на своите служители и контрола по изпълнение на задачите.


Ръководител на отдел „Сървис“ – грижи се за процесите на работа и организирането на служителите на витрините на обслужване, отговорен е за спазването на стандартите за качество на продуктите, както и презентацията на стоката; целта му е клиентите да останат удовлетворени от хранителните продукти и обслужване.


Отговорник каси – ръководи работата на всички касиери в магазина, следи за спазването на вътрешните стандарти за работа на каса, вежливото обслужване на клиентите и отговаря за правилното отчитане на касовата наличност.


Координатор система инвентаризации – управлява и контролира стокооборота и наличностите във филиала, грижи се за обработването на документите от всички инвентаризации; помага на колегите при работа със системата и правилното преброяване на стоките.


Пицар – приготвя, замесва, изпича пици на място и пред клиента, грижи се за максималната удовлетвореност на желанията и потребностите на нашите клиенти.


Пекар-пекарна – приготвя, замесва и изпича хляб и тестени изделия за нашата BILLA пекарна.


Транжор – грижи се за правилното транжиране, аранжиране и пакетиране на месо при спазване на всички технологични процеси и стандарти при обработката на месни продукти.


Приемчик на стока – грижи се за ефективния прием на стоката и нейното подреждане в складовото помещение; проследява наличието на липси и несъответствия в документацията.


Служител отдел „Сървис“ (Месо и Деликатеси) – грижи се за внимателното и бързо обслужване на клиентите на витрина, както и за приготвянето и представянето на продуктите при спазване на всички стандарти за качество.


Аранжор-касиер – грижи се за внимателното и бързо обслужване на клиенти на каса и в търговска зала, както и за поддържането на оптимално подредени регали при спазване на всички стандарти; следи сроковете на годност на продуктите.