Главно съдържание

BILLA Градини

Настройки за Поверителност

За да ви осигурим приятно онлайн изживяване, ние използваме статистически "бисквитки" на тази страница. Кликнете върху "Настройки на Бисквитките", за да разрешите маркетингови "бисквитки".„Градините на BILLA“ е идея, посята през 2014 г. и израснала в успешен проект, в рамките на който е осъществено ползотворно партньорство с над 40 внимателно селектирани родни производители. Благодарение на тази кампания, клиентите на BILLA могат да избират всеки ден между богато разнообразие от вкусни и качествени плодове и зеленчуци, грижливо отгледани в над 180 зеленчукови градини, оранжерии и лозя из цяла България.

Всички плодове и зеленчуци са с гарантирано качество и вкус не само заради внимателно подбраните сортове и семена, а и заради положените за тях грижи, както от земеделските производители, така и от експертите на BILLA, които контролират качеството на продукцията от момента на засаждането до опаковането, транспорта и съхранението на плодовете и зеленчуците в магазините.

Програмата за намаляване на пестициди на BILLA гарантира, че продуктите, които достигат до вас, са със значително намалени количества или дори без остатъчни количества пестициди. По-малките количества остатъчни пестициди означават не само по-здравословна храна, но и защита на околната среда и по-добри условия на труд за производителите на плодове и зеленчуци.

Гарантираме нивата чрез ежеседмични лабораторни изследвания на продуктите, като резулатите се публикуват на www.billa.bg.

Настройки за Поверителност

За да ви осигурим приятно онлайн изживяване, ние използваме статистически "бисквитки" на тази страница. Кликнете върху "Настройки на Бисквитките", за да разрешите маркетингови "бисквитки".Безплатни ръкавици за всеки клиент

Регулярно почистване и дезинфекция на рафтовете и пода

Служителите ни носят защитно облекло

Какво означава, ако резултатът от пробата е маркиран в зелено?

Какво означава, ако резултатът от пробата е маркиран в зелено?

Какво означава, ако резултатът от пробата е маркиран в зелено?

Продуктът отговаря на строгите критерии на Програмата за намаляване на пестицидите на БИЛЛА.

Какво означава, ако резултатът от пробата е маркиран в жълто?

Продуктът отговаря на законовите норми, но не отговаря на по-строгите критерии за BILLA Градини норми. За проверка на качеството се вземат последващи проби.

Какво означава, ако резултатът от пробата е маркиран в жълто?

Какво означава, ако резултатът от пробата е маркиран в червено?

Какво означава, ако резултатът от пробата е маркиран в червено?

Какво означава, ако резултатът от пробата е маркиран в червено?

Продуктът не отговаря на законовите норми. Продуктът се спира от продажба и се бракува.

 

Често задавани въпроси

Какво означава, ако резултатът от пробата е маркиран в зелено?

Продуктът отговаря на строгите критерии на Програмата за намаляване на пестицидите на БИЛЛА.

Какво означава, ако резултатът от пробата е маркиран в жълто?

Продуктът отговаря на законовите норми, но не отговаря на по-строгите критерии на Програмата за намаляване на пестицидите на БИЛЛА. За проверка на качеството се вземат последващи проби. В случай на три последователни превишавания над стойностите на Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА, спираме да поръчваме този продукт от производителя за период от 5 до 15 дни. Подновяваме доставките от производителя само ако той представи доказателства, че продуктът отговаря на изискванията на БИЛЛА за качество. Доказателствата включват резултат от лабораторна проба от акредитирана лаборатория и план за мерки за осигуряване на качеството.

Какво означава, ако резултатът от пробата е маркиран в червено?

На база на резултатите от лабораторната проба за наличие на пестициди съществуват обосновани съмнения, че продуктът не отговаря на законовите норми. Продуктът се изтегля от продажба от магазините BILLA и се бракува. Спираме да поръчваме този продукт от производителя за период от 5 до 15 дни. Подновяваме доставките от производителя само ако той представи доказателства, че продуктът отговаря на изискванията на БИЛЛА за качество. Доказателствата включват резултат от лабораторна проба от акредитирана лаборатория и план за мерки за осигуряване на качеството.

Какво представлява програмата за намаляване на пестицидите?

Програмата за намаляване на пестицидите на „БИЛЛА България“ ЕООД (БИЛЛА) е разработена въз основа на програма на REWE International AG (РЕВЕ Интернационал АГ), която се развива от 2002 година. Партньор в програмата е австрийската неправителствена природозащитна организация Global 2000 (Глобал 2000).

Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА предвижда остатъчните количества пестициди в плодовете и зеленчуците, произведени за БИЛЛА, да бъдат с по-ниски нива от допустимите по закон. Целта на програмата е да се произвеждат продукти с намалено съдържание на остатъчни количества пестициди и като цяло да се намали употребата на пестициди в земеделието. За да се постигне тази цел вътрешните норми на БИЛЛА за остатъчни пестициди периодично се намаляват, насърчава се използването на алтернативни на пестицидите методи за растителна защита и се стимулират добрите производствени практики. При стриктно спазване на предоставените схеми за растителна защита минималните или нулевите стойности на остатъчни количества пестициди могат да бъдат постигнати.

Какво означава Програмата за намаляване на пестицидите на БИЛЛА за мен като потребител?

Резултатите показват, че плодовете и зеленчуците, които са отглеждани в съответствие с Програмата за намаляване на пестициди на БИЛЛА, са със значително намалени количества или дори без остатъчни количества пестициди. По-малките количества остатъчни пестициди означават не само по-здравословна храна, но и защита на околната среда и по-добри условия на труд за производителите на плодове и зеленчуци.

Всички лабораторни проби на продуктите се публикуват на страницата на БИЛЛА www.billa.bg. Тук можете да следите резултатите и да бъдете сигурни, че в БИЛЛА купувате качествени плодове и зеленчуци.

Какви са граничните стойности, които се спазват при производството на плодове и зеленчуци „BILLA Градини“?

Продуктите трябва да отговарят на следните гранични стойности:

- Вътрешните норми на БИЛЛА, които са изцяло ориентирани към човешкото здраве;
- Законовите норми в Република България и Европейския Съюз;
- Акутната референтна доза за всеки пестицид, разработена от европейския орган за безопасност на храните EFSA (aкутната референтна доза представлява предполагаемото количество от дадено вещество, което може да бъде погълнато в рамките на деня или с едно хранене без оценим риск за здравето на потребителя)

Какво се случва, ако не са спазени строгите изисквания на Програмата за намаляване на пестицидите на БИЛЛА?

При наличие на пестициди, които са над вътрешните норми на БИЛЛА, се вземат допълнителни проби. При три последователни превишавания над вътрешните норми на БИЛЛА, спираме да поръчваме този продукт от производителя. Подновяваме доставките от производителя само ако той представи доказателства, че продуктът отговаря на изискванията на БИЛЛА за качество.

Какво се случва, когато законовите норми за наличие на пестициди или акутната референтна доза са надвишени?

Когато са надвишени законовите норми за наличие на пестициди или е надвишена акутната референтна доза, продуктът се изтегля от продажба и бракува. БИЛЛА спира да поръчва продукта от производителя за период от 5 до 15 дни. Подновяваме доставките от производителя само ако той представи доказателства, че продуктът отговаря на законовите норми и вътрешните норми на БИЛЛА за наличие на остатъчни пестициди.

Ако един продукт е спрян за поръчка, мога ли да го намеря в БИЛЛА?

Много често един продукт в магазини BILLA се доставя от повече от един доставчик. За да могат да се избегнат проблеми с доставките, БИЛЛА обикновено работи с няколко доставчика. По този начин, например при спиране на поръчките на домати от един доставчик, останалите доставчици, които покриват изискванията на Програмата за намаляване на пестицидите на БИЛЛА, продължават да доставят домати. Така БИЛЛА може да предложи на потребителите свежи плодове и зеленчуци с високо качество и произведени в съответствие с високите изисквания на Програмата на БИЛЛА за намаляване на пестицидите.

Как се вземат и анализират пробите за пестициди?

Всяка седмица в склада на БИЛЛА се прави пробовземане от професионално обучен служител на акредитирана лаборатория. Всяка втора седмица представител на Глобал 2000 присъства на пробовземането, за да гарантира неговата коректност. Решението от какви артикули да се вземат проби се съгласува предварително между БИЛЛА и Глобал 2000. Критерий за подбор е рисковият профил на продуктите, които се доставят в съответната седмица. Пробите се запечатват и изпращат в акредитирана лаборатория. Резултатите се оценяват от експертите на Глобал 2000. На база на резултатите се предприемат действия по спиране на продукта/-ите, ако това е необходимо. БИЛЛА публикува всички резултати от пестицидните проби на интернет страницата www.billa.bg.

Защо не се тестват всички плодове и зеленчуци?

Вземането на проби е съобразено с рисковия профил на артикулите, които се отглеждат в съответствие с Програмата за намаляване на пестицидите на БИЛЛА. Експертите на БИЛЛА и Глобал 2000 имат дългогодишен опит и знаят кои продукти и култури биха могли да бъдат с по-високи нива на пестициди. Потреблението на клиентите също играе роля при избора - колкото повече един продукт се купува от клиентите на БИЛЛА, толкова по-често се вземат проби от него.

БИЛЛА прилага ли допълнителни мерки, за да осигури ниски или нулеви остатъчни количества пестициди?

БИЛЛА работи с международна компания за осигуряване на качеството. Експерти агрономи извършват на място предизвестени и непредизвестени одити на земеделските производители, които отглеждат плодове и зеленчуци по Програмата за намаляване на пестицидите на БИЛЛА. Одиторите проверяват процеса на прилагане на растителна защита (от съхранението на препаратите, през правилното третиране на земеделските култури до предаването на празните опаковки от препаратите) и описват пропуските в доклади. Въз основа на докладите БИЛЛА дава предписания на земеделските производители за отстраняване на забелязаните от одиторите пропуски.

Освен тези мерки, какво друго прави БИЛЛА в тази насока?

БИЛЛА ангажира експерт по растителна защита, който разработи схеми за растителна защита, предвиждащи комбинирано прилагане на пестициди и алтернативни на пестицидите методи. Препоръките на експерта са насочени към използването на пестициди, които имат възможно най-малко въздействие върху човека, почвата, въздуха и водата. Схемите за растителна защита се предоставят безплатно на производителите, произвеждащи продукти „BILLA Градини“.

Защо БИЛЛА реши да пренесе австрийската програма за намаляване на пестицидите в България?

За БИЛЛА здравето на клиентите е на първо място. Ние искаме нашите клиенти да намерят при нас плодове и зеленчуци, отговарящи на най-високите изисквания за качество и безопасност. Затова избрахме да пренесем в нашата практика една от най-строгите програми за контрол на качеството в Европа- тази на Глобал 2000. Държим да има пълна прозрачност относно лабораторните проби за наличие на пестициди в продуктите и затова решихме да публикуваме всички резултати на нашата интернет страница www.billa.bg. Така нашите клиенти могат да са сигурни в качеството на продукти „BILLA Градини”, които предлагаме.

Как мога да закупя плодове и зеленчуци без пестициди?

При правилно третиране с пестициди и алтернативни на пестицидите методи, реколтата може да бъде без остатъчни количества пестициди или с минимални такива. Именно това е целта на нашата Програма за намаляване на пестициди. Ако искате обаче да закупите продукти, за които не са използвани пестициди при производство, то нашият асортимент от биопродукти ще отговори на Вашите изисквания. Ако предпочитате български продукти, отгледани с контролирано прилагане на пестициди, то продуктите от „BILLA Градини“ са правилният избор за Вас.