1. home
  2. Асортимент
  3. BILLA градини

 
BILLA Градини


„Градините на BILLA“ е идея, посята през 2014 г. и израснала в успешен проект, в рамките на който е осъществено ползотворно партньорство с над 40 внимателно селектирани родни производители. Благодарение на тази кампания, клиентите на BILLA могат да избират всеки ден между богато разнообразие от вкусни и качествени плодове и зеленчуци, грижливо отгледани в над 180 зеленчукови градини, оранжерии и лозя из цяла България.


Всички плодове и зеленчуци са с гарантирано качество и вкус не само заради внимателно подбраните сортове и семена, а и заради положените за тях грижи, както от земеделските производители, така и от експертите на BILLA, които контролират качеството на продукцията от момента на засаждането до опаковането, транспорта и съхранението на плодовете и зеленчуците в магазините.


Програмата за намаляване на пестициди на BILLA гарантира, че продуктите, които достигат до вас, са със значително намалени количества или дори без остатъчни количества пестициди. По-малките количества остатъчни пестициди означават не само по-здравословна храна, но и защита на околната среда и по-добри условия на труд за производителите на плодове и зеленчуци.


Гарантираме нивата чрез ежеседмични лабораторни изследвания на продуктите, като резулатите се публикуват тук.

Какво означава, ако резултатът от пробата е маркиран
в зелено?

Продуктът отговаря на строгите критерии на Програмата за намаляване на пестицидите на BILLA.

Какво означава, ако резултатът от пробата е маркиран
в жълто?

Продуктът отговаря на законовите норми, но не отговаря на по-строгите критерии за BILLA Градини норми. За проверка на качеството се вземат последващи проби.

Какво означава, ако резултатът от пробата е маркиран
в червено?

Продуктът не отговаря на законовите норми. Продуктът се спира от продажба и се бракува.