Главно съдържание

Резултати от проби

Резултати от проби

Програмата за намаляване на пестициди на BILLA гарантира, че продуктите, които достигат до вас, са със значително намалени количества или дори без остатъчни количества пестициди. По-малките количества остатъчни пестициди означават не само по-здравословна храна, но и защита на околната среда и по-добри условия на труд за производителите на плодове и зеленчуци.

Гарантираме нивата чрез ежеседмични лабораторни изследвания на продуктите.

Вижте всички резултати от проби тук.