Резултати от проби

Резултати от проби

Тиквички

Тиквички

Тиквички

Произход с. Милево, с. Ивайло, с. Трилистник

Няма открити пестициди в тествания продукт.

Продуктът отговаря на законовите норми и правилата на Програмата за контрол на пестицидите на BILLA.

Вижте всички резултати от проби тук.