Резултати от проби

Резултати от проби

Домати консервни

Домати консервни

Произход гр. Долни Дъбник

Няма открити пестициди в тествания продукт.

Продуктът отговаря на законовите норми и правилата на Програмата за контрол на пестицидите на BILLA.

Вижте всички резултати от проби тук.