1. home
  2. Асортимент
  3. BILLA градини пестициди

 
Програма за намаляване на пестицидите
 

Какво означава, ако резултатът от пробата е маркиран
в зелено?

Продуктът отговаря на строгите критерии на Програмата за намаляване на пестицидите на BILLA.


Какво означава, ако резултатът от пробата е маркиран
в жълто?

Продуктът отговаря на законовите норми, но не отговаря на по-строгите критерии за BILLA Градини норми. За проверка на качеството се вземат последващи проби.

Какво означава, ако резултатът от пробата е маркиран
в червено?

Продуктът не отговаря на законовите норми. Продуктът се спира от продажба и се бракува.