КонтактиБилла България ЕООД
Централен офис
Бул. България 55
София, 1404

Тел.: + 359 (02) 8188 100
E-mail: info@billa.bg

Национален телефон на клиента: 0700 120 10
*на цената на един градски разговор

*За всякакви оперативни въпроси и препоръки, използвайте национален телефон на клиента.

Compliance BILLA България
Тел.: + 359 (02) 8188 222

*Compliance-отделът на Билла България приема сигнали за основателни подозрения за престъпления или други нарушения на законови и подзаконови актове (включително и вътрешни), особено с акцент върху възможни корупционни действия и действия, противоречащи на картелното право

Външен омбудсман на REWE Group
Андреас фон Мариаси
Andreas von Máriássy
RechtsanwaltAltheimer Eck 13 / II
80331 München

Телефон: +49 89 / 23 66 790
Телефакс: +49 89 / 23 66 7977
Имейл: mariassy@rae13.de
Интернет: www.rae13.de

*Външният Омбудсман получава сигнали от служители на РЕВЕ Груп и от трети лица, за основателни подозрения за престъпления или други нарушения на законови и подзаконови актове (включително и вътрешни), особено с акцент върху борбата с корупцията и картелите. При желание от лицата, подаващи сигнала, Омбудсманът ще запази в тайна самоличността им