Главно съдържание

КонтактиБилла България ЕООД
Централен офис
Бул. България 55
София, 1404

Тел.: + 359 (02) 8188 100
E-mail: info@billa.bg

Национален телефон на клиента: 0700 120 10
*на цената на един градски разговор

*За всякакви оперативни въпроси и препоръки, използвайте национален телефон на клиента.

Compliance BILLA България
Тел.: + 359 (02) 8188 222

*Compliance-отделът на Билла България приема сигнали за основателни подозрения за престъпления или други нарушения на законови и подзаконови актове (включително и вътрешни), особено с акцент върху възможни корупционни действия и действия, противоречащи на картелното право