1. home
 2. За BILLA
 3. Ваучери
 4. BILLA | Ваучери на BILLA
 5. BILLA | Ваучер за храна по Наредба №7

Ваучер за храна по Наредба №7

REWE ваучерите за храна са разплащателно средство, срещу които служителите на дадена фирма могат да получат определени стоки при пазаруване във всички магазини BILLA и в обектите на партньорите на веригата.

Повече за ваучерите

 • Дават възможност за пазаруване във всички магазини BILLA и в различни обекти на партньори на веригата на територията на страната.
 • Възможност за избор на стоки с гарантирано качество и произход от богатия асортимент на BILLA, с изключение на алкохолни напитки и тютюневи изделия (съгласно Наредба No 7 на МТСП и МФ /09.07.2003 г.). Удобни за използване – плащане на каса както с банкноти.
 • По избор на клиента ваучерите за храна могат да бъдат с номинал 1, 2, 5, 10 и 20 лева.
 • Притежават сигурни защити.
 • Дълъг срок на валидност - могат да се използват една година след датата на издаването им.

Предимства за работодателя:
REWE ваучерите за храна осигуряват баланс между интересите на работодателя и тези на служителите му. Те са средство за реализация на социалната политика на фирмата и показател за висока социална отговорност. С тях служителите на фирмата са по-мотивирани.
Данъчни облекчения:

 • 0 % окончателен данък върху разходите за ваучери за храна на стойност до 200 лева месечно на служител (чл. 209, ал. 1 от ЗКПО).
 • 0 % социално-осигурителни вноски върху средствата за ваучери за храна на стойност до 200 лева месечно на служител (чл.2, ал.3 от Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски).
 • Повишават удоволетвореността от положения труд и лоялността на служителите на фирмата.
 • Позволяват планиране и управление на фирмените разходи.
 • Използването им води до подобряване на социалния климат във фирмата.


Предимства за служителите:

 • 0 % данък върху общия доход, предоставен под формата на ваучери за храна на стойност до 200 лева месечно на служител (чл. 24, ал. 2, т. 1, буква "е" от ЗДДФЛ).
 • 0 % социално-осигурителни вноски върху средствата за ваучери за храна на стойност до 200 лева месечно на служител (чл.2, ал.3 от Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски).
 • Всеки избира мястото, момента и сумата, която да изразходва.
 • Повишава се покупателната способност на служителите.


За сключване на договор за доставка на ваучери, свържете се с нас на някой от посочените телефони:


Тел.: + 359 (02) 8188 108 Миглена Стоянова

         + 359 889 822 209

         M.Stoyanova@billa.bg

Тел.: + 359 (02) 8188 238 Валентин Манчев

         + 359 886 880 106

         valentin.manchev@billa.bg

Тел.: + 359 (02) 8188 237 Любица Георгиева

         + 359 879 53 83 70

          l.georgieva@billa.bg