1. home
  2. reshenie-kzk

Становище на BILLA България относно решението на Комисията за защита на конкуренцията за провеждане на промоция през м. март 2022 г.
 

 

30/09/2022 - BILLA България ще обжалва решението на Комисията за защита на конкуренцията, с което установява нелоялна конкуренция заради отделни случаи на липса или недостатъчни наличности на слънчогледово олио при провеждане на промоция през м. март 2022 г.


BILLA България винаги се е придържала към своята политика да предлага стоки на реалните им цени в интерес на българските потребители. Именно поради тази причина през март 2022 г. ние не увеличихме цената на слънчогледовото олио, а предложихме продукта на цената, договорена с производителите няколко седмици преди самата промоция. Доставените количества многократно надхвърляха обичайното търсене. Въпреки това, заради широко тиражираните от медиите опасения, че военният конфликт в Украйна ще доведе до дефицит на храни в България, потребителите се ориентираха към презапасяване със стоки от първа необходимост. В резултат, продажбите на олио достигнаха рекордни нива и планираните за промоцията количества рязко намаляха. Отделен фактор е невъзможността да бъде осигурена нова доставка в кратък срок, тъй като капацитетът на производителите на олио трябва да се ангажира поне 1-2 месеца предварително.


КЗК приема липсата на достатъчно наличности за нелоялна търговска практика, като въобще не отчита външните и непредсказуеми за BILLA България обстоятелства, довели до високия интерес към олиото. Категорично не сме съгласни със заключенията на комисията, имаме всички основания да обжалваме и ще го направим в законоустановения срок.