1. home
  2. Близо 660 незрящи получиха помощни средства и финансова подкрепа от BILLA България

Близо 660 незрящи получиха помощни средства и финансова подкрепа от BILLA България
 


Търговската верига бе отличена с почетен знак от Съюза на слепите в България за дългогодишното партньорство


28/02/2022 - За седма поредна година, BILLA подкрепи дейността на Съюза на слепите в България чрез дарение на стойност 13 000 лв.

От тях, 8000 лв. са насочени към обезпечаване на технически помощни средства за членове на Съюза през изминалата година, а останалите 5000 лв. са разпределени поравно между регионалните организации в Силистра, Стара Загора, Бургас, Смолян и Кърджали, като безвъзмездна финансова подкрепа за членове в тежко социално положение. В Международния ден на хората с увреждания, който се чества на 3 декември, веригата получи благодарствено признание от Сдружението, под формата на бронзова статуетка с почетния знак на организацията.

„От 2015 г. активно подкрепяме дейността на Съюза на слепите, като до момента общият размер на инвестициите в полза на техни инициативи възлиза на над 50 000 лв. Вярваме, че благодарение на съвместното ни партньорството даваме своя принос в полза на приобщаването на хората със зрителни увреждания и позитивната промяна в тяхното ежедневие,“ сподели Вигнитас Шапокас, изпълнителен директор на BILLA България. 

456 от членовете на Съюза на слепите получиха българоговорещи и тактилни технически помощни средства благодарение на част от направеното корпоративно дарение. Средствата достигат до нуждаещите се посредством регионалните клонове в Плевен, Варна, Пловдив, Русе и Монтана. Те включват говорещи апарати за кръвно налягане, бели бастуни за ориентиране и мобилност, часовници, лупи, кутийки за лекарства, настолни игри и други пособия. Останалите 5000 лв. подпомагат финансово 202 социално слаби членове на Съюза. Те са разпределени поравно между местните организации в пет други района в страната, като подкрепят общо 40 индивидуални бенефициенти във всеки от тях.

BILLA е първата търговска верига у нас, която въвежда корпоративна политика за асистирано пазаруване за хора с увредено зрение. Служителите във всички търговски обекти преминават през специално обучение за запознаване с основните правила за оказване на съдействие и обслужване на незрящи клиенти. В допълнение, през 2017 г. компанията имплементира в корпоративния си уебсайт иновативната технология, предоставена от организацията, която позволява съдържанието на всички седмични и месечни брошури, поместени на www.billa.bg, да се възпроизвеждат и като звук.