1. home
  2. Ивелина Евстатиева е новият ръководител „Човешки ресурси“ на BILLA България

Ивелина Евстатиева е новият ръководител „Човешки ресурси“ на BILLA България
 

  

23/03/2023 - Ивелина Евстатиева поема управлението на отдел „Човешки ресурси“ на BILLA България. С близо двадесетгодишния си опит в сферата, тя ще се фокусира върху стратегическото развитие на процесите и политиките на компанията, свързани с човешкия капитал.


Ивелина е заемала множество ключови управленски позиции в международни компании в различни сектори – телеком, финансов, технологичен, както и в сектора на бързооборотните стоки. Широката ѝ експертиза в сферата на човешките ресурси включва изграждане на ефективни организационни модели, стратегии за оценяване и развитие на висшия мениджмънт, разработване на програми за управление на човешкия ресурс и развитие на лидерските умения и създаване на стратегии за управление на промяната.


Със своите над 4700 служители, BILLA България е един от най-големите работодатели в страната. В началото на годината компанията получи престижното признание „Най-добър работодател“ за България от международния институт Top Employers Institute за своите постижения в областта на развитието на човешките ресурси. Със своя дългогодишен опит в сферата, Ивелина ще работи за надграждане на добрите работодателски практики, част от цялостната стратегия на компанията, фокусирана върху грижата за служителите и развитието на техния потенциал.