1. home
  2. Compliance BILLA Bulgaria


Compliance BILLA България

Тел.: + 359 (02) 8188 222

E-mail: Compliance@billa.bg


*Compliance-отделът на Билла България приема сигнали за основателни подозрения за престъпления или други нарушения на законови и подзаконови актове (включително и вътрешни), особено с акцент върху възможни корупционни действия и действия, противоречащи на картелното право.