1. home
  2. Clever проучване

Методология на изследването


Независимо изследване на нагласата към продукти с марка Clever. Изследването е количествено, проведено в България, от независима агенция за маркетингови проучвания в периода 21.11 – 17.12.2023 сред 100 пълнолетни участници на възраст между 18 и 65 години. Крайната потребителска оценка е формирана на база четири показателя: качеството на продукта, съотношението между качество и цена, вероятността за покупка и за препоръка към познат. Общата оценка се формира от средната стойност на всички оценки, които имат една и съща тежест. 


Продукти Clever – ОДОБРЕНО ОТ ВАС
 

 
 

  

*Обща потребителска оценка от изследване, проведено от независима агенция за маркетингови проучвания в България, сред 100 пълнолетни участници, в периода 21.11. – 17.12.2023 г.