1. home
  2. thank-you

 

Твоят специален BILLA Ваучер
за 10% отстъпка те очаква тук:

 

 

 

*Отстъпката не се прилага за продукти от седмични акции (червени цени), артикули с етикет „Сега в BILLA”, оферти с BILLA Card, лоялни програми, тютюн и тютюневи изделия, храна за кърмачета, както и за други стоки с намалени цени. 

Отстъпката получаваш веднага на каса в магазин BILLA при едновременно изпълнение на следните две условия: 

(а) представяш ваучера в електронен формат, изобразен върху екрана на мобилен телефон/мобилно устройство или чрез разпечатка на хартия; и 

(б) използваш ваучера едновременно с твоята BILLA Card. Ваучерът е валиден до 17.07.2023г. и може да се ползва за еднократна покупка на стоки, удостоверена с един системен касов бон. 

Ваучерът може да се използва: 

(i) само от лицето, попълнило анкетата на BILLA и получило като награда съответния ваучер; и 

(ii) само заедно с притежаваната от това лице BILLA Card.