Главно съдържание

 
Ваучер за храна по Наредба №11

Ваучер за храна по Наредба №11

Ваучер за храна по Наредба №11

С REWE ваучерите за безплатна храна по Наредба №11 може да закупите определени от работодателя храни и/или напитки в BILLA и нашите партньори на територията на страната.

Обща информация
Този ваучер е създаден от BILLA СЪРВИС ЕООД в улеснение на работодателите, които съгласно чл. 285 от Кодекса на труда имат задължение да осигурят безплатна храна на работниците и служителите си, работещи в предприятия със специфичен характер и организация на труда.Работодателят определя с писмена заповед работниците и служителите с право на безплатна храна и/или напитки, както и нейния вид и стойност. Лицата с право на безплатна храна трябва да са наети на трудов договор или на договор за управление.Стойността на безплатната храна не може да бъде по-малка от два лева на ден, а тази на тонизиращите напитки - не повече от един лев на смяна.

Няколко добри причини да изберете този ваучер:
Пазарувате с тях във всички супермаркети на BILLA и в различни обекти на наши партньори на територията на страната.
Свободно избирате хранителни стоки с гарантирано качество и произход от богатия асортимент на BILLA, с изключение на алкохолни напитки и тютюневи изделия (съгласно Наредба No 7 на МТСП и МФ /09.07.2003 г.).
Удобни за използване – плащате на каса както с банкноти.
По избор на клиента ваучерите за храна могат да бъдат с номинал 1, 2, 5, 10 и 20 лева.
Притежават сигурни защити.
Дълъг срок на валидност - могат да се използват една година след датата на издаването им.

Предимства за работодателя:

  • Разходите за храна по Наредба № 11 са признати за присъщ разход за дейността и като такъв са необлагаеми.
  • 0 % е окончателният данък върху този разход
  • 0 % са социално-осигурителните вноски върху тези средства.

Предимства за служителите:
Така предоставените средства под формата на ваучери за храна по Наредба № 11 са свързани със следните данъчни облекчения:
  • 0 % данък върху общия доход.
  • 0 % социално-осигурителни вноски.


За сключване на договор за доставка на ваучери, свържете се с нас на някой от посочените телефони:

Тел.: + 359 (02) 8188 108 Миглена Стоянова
        + 359 889 822 209
        M.Stoyanova@billa.bg
Тел.: + 359 (02) 8188 238 Валентин Манчев
        + 359 886 880 106
        valentin.manchev@billa.bg
Тел.: + 359 (02) 8188 237 Любица Георгиева
        + 359 879 53 83 70
         l.georgieva@billa.bg

Офис Варна :
Силвия Христова
0887 868 280
s.hristova@billa.bg
факс: + 359 (0)2 8188 248