Главно съдържание

Иновативна търговска брошура приобщава незрящите потребителите у нас вече 4 години

BILLA България отчита средно 1000 уникални месечни посещения на специализираната страница в своя сайт

28/06/2021 - Вече 4 години BILLA България следва стратегията си за приобщаване на хора със зрителни увреждания като използва иновативна технология на сайта www.billa.bg.

Специализираната страница адаптира онлайн съдържанието на всички седмични, месечни брошури и каталози като го прави достъпно за тях. Търговската верига отчита средно 1000 уникални месечни посещения на страницата.

Компанията разработва проекта съвместно със „Съюз на слепите в България“, а за адаптирането на онлайн брошурите на веригата към нуждите на незрящите се използва специален софтуер, който преобразува текста в звук. Услугата е достъпна и при ползването на сайта през мобилни устройства.

„Благодарим на „Съюз на слепите в България“, с който сме част от една позитивна промяна. Вярваме, че всеки един от нас има правото да пазарува и получава информация по лесен, достъпен и удобен начин. Доказателство за това са клиентите със зрителни увреждания, които продължават да ни имат доверие и се възползват от специализираната страница на www.billa.bg“, сподели Норберт Мисбрандт, изпълнителен директор на BILLA България.

BILLA България е първата търговска верига у нас, въвела корпоративна политика за асистирано пазаруване за хора с увредено зрение още през 2015 г. Служителите във всички магазини на компанията преминават през специално обучение за запознаване с основните правила за оказване на съдействие и обслужване на незрящи. През 2020 г. BILLA дари 13 251 лв., с които успешно бяха закупени помощни технически средства, като „говорещи“ апарати за измерване на кръвно налягане, четящи устройства и др., за 135 незрящи хора в страната. Сумата е събрана с активното участие на пазаруващите в обектите на веригата – 1 стотинка от продажбата на всеки продукт с марка BILLA бе отделена в подкрепа на организацията.