Главно съдържание

BILLA стартира продажба на 4 артикула като част от партньорството си със Съюза на слепите

Продажбата на артикулите цели да стимулира реализацията на продукцията на предприятие, насърчаващо трудовата заетост на хора с увредено зрение

13/08/2021 - BILLA стартира нова инициатива съвместно със своя дългогодишен партньор – Съюза на слепите в България.

През настоящия месец август, в магазинната мрежа на търговската верига, в продажба са 4 артикула – два вида капачки и два типа буркани, произведени в „Успех Металкап ССБ“ – гр. Плевен. Персоналът на предприятието се състои от 39 служители, 11 от които са със зрителни и друг вид увреждания. Артикулите могат да бъдат закупени с физическа или дигитална карта за лоялност – BILLA CARD. Инициативата ще бъде активна до 31 август 2021 г. в унисон с периода, в който тече подготовката на домашни продукти за есенния и зимен сезон.

„Една от основните цели на партньорството със Съюза на слепите е да повишим степента на информираност на обществото за възможностите на хората със зрителни увреждания, да премахнем стереотипите спрямо тях и да насърчим възможностите за пълноценното им интегриране в обществото. Вярваме, че общата ни работа съдействаме за подобряване на условията за живот на хора с нарушено зрение, ето защо това остава приоритет за нас,“ сподели Норберт Мисбрандт, изпълнителен директор на BILLA България.

Производственото предприятие „Успех Металкап ССБ“ е водещ производител на капачки за буркани и бутилки в България, създадено през 1964 г. от Съюза на слепите в България. През последните години то произвежда около 60 млн. капачки „туист оф“, които се реализират на вътрешния пазар и се експортират в Румъния, Турция, Гърция, Сърбия, Италия, Испания, Чехия и Словакия.

Успешното сътрудничество между BILLA и Съюза на слепите в България датира от 2015 г. През 2020 г. търговската верига дари 13 251 лв., с които успешно бяха закупени помощни технически средства за 135 незрящи хора в страната, а сумата е събрана с активното участие на пазаруващите в обектите на веригата.