Главно съдържание

BILLA с първо място на „Зелените Оскари“

BILLA с първо място на „Зелените Оскари“

11/05/2018
Компанията е отличена за постиженията си в сферата на екологичната устойчивост и енергийната ефективност

BILLA с първо място на „Зелените Оскари“

BILLA България спечели първа награда в тазгодишното издание на националния конкурс „Най-зелените компании в България” на b2b Media. Търговската верига е победителят в категорията „Хранителна индустрия, сектор „услуги”, търговия и селско стопанство“. Компанията бе отличена от експертно жури за своите иновативни зелени практики и проекти, насочени към опазването на околната среда.

„Това е поредната награда, която BILLA получава благодарение на своята политика за опазване на околната среда. Да бъдем сред най-зелените компании в България е истинска чест за нас. Целта ни е да правим отговорен бизнес и да организираме дейността си по такъв начин, че да допринасяме за съхраняването на природни ресурси. Развиваме дългосрочна програма за енергийна ефективност и екологична устойчивост. За целия ни екип това е не просто работа или задължение, а мисия. Гордеем се с резултатите, които постигаме – намаляване на вредните емисии, оползотворяване на биоразградимите отпадъци, пестене на енергия“, коментира управителят на BILLA България, Бойко Сачански.

BILLA e първата търговска верига у нас, въвела успешно система за управление на енергията в съответствие със стандарта ISO 50 001. Чрез нея се оптимизира консумацията на енергия и се намаляват емисиите на парникови газове. Паралелно бе интегрирана и система за мониторинг на консумацията на електроенергията „ЕЛЕКТРА“. Тя е изцяло автоматизирана и подава информация към уеб базирана платформа на всеки 15 минути. Системата е внедрена във всички 120 магазина на BILLA в България и дава възможност да се правят анализи на потреблението на енергия.

Паралелно с мерките за енергийна ефективност BILLA прилага и работещи подходи за намаляването на емисиите парникови газове, като за целта внедрява нови щадящи природата хладилни агенти. Компанията работи активно и за оползотворяването на биоразградимите отпадъци. През 2017 г. търговската верига успя да оползотвори 31% от биоразгадимите си отпадъци и по този начин генерира биогаз, използван впоследствие за производството на електроенергия. Количеството на рециклираната от BILLA хартия за 2017 г. е над 4900 тона.

Националният конкурс „Най-зелените компании в България“ се проведе за осма поредна година. Той се организира от b2b media в партньорство с Министерството на околната среда и водите. Целта на конкурса е да отлича най-зелените компании в България, които развиват бизнеса си с отговорност към природата.