Главно съдържание

BILLA България увеличи възнагражденията на служителите си с над 4% за последната година

За поредна година търговската верига предоставя възможности за професионално развитие като част от „Национални дни на кариерата” 2021

10/05/2021 - Днес, 10 май, във Варна ще се проведе първото събитие на живо в 20-тото юбилейно издание на най-големия кариерен форум в България – „Национални дни на кариерата“ 2021, при спазване на всички мерки за безопасност.

BILLA България се включва активно както в него, така и в следващите две изложбени събития, част от същата поредица – в Пловдив (12 май) и София (18-19 май). Специалисти в областта на човешките ресурси, част от екипа на веригата, ще осъществят директен контакт с млади специалисти, които имат интерес към кариерните възможности за развитие и израстване, и отворените позиции за кандидатстване в компанията.

През изминалата предизвикателна година, BILLA утвърди своята позиция на отговорен работодател. Веригата разработи вътрешна стратегия за справяне с трудностите в пандемичната обстановка, като успешно запази своите позиции и устойчивост, наред със здравето и възможностите за развитие на служителите. Това ѝ позволи да увеличи възнагражденията с над 4% като отдели допълнително 2 000 000 лв. до края на 2021 г. за заплати и ваучери за храна, да осигури над 1 600 000 лв. за широкия пакет допълнително здравно осигуряване, подновяване на здравните книжки, безплатни PCR тестове, профилактични медицински прегледи, възможности за допълнителна физическа активност, подаръци за важните моменти в живота като раждане на дете и специалните празници през годината.

В резултат на усилията в пандемична обстановка, анонимно допитване до служителите, проведено в края на 2020г., показа, че оценката за удовлетвореност е значително по-висока от тази за 2017г. например, което компанията счита за безспорно постижение.

„Зад успехите на BILLA България като работодател стои дългосрочна стратегия за привличане, подбор, обучение, развитие и задържане на кадри. Наш основен фокус във вътрешната политика е грижата и удовлетвореността на служителите, които стават част от голямото ни семейство“, сподели Норберт Мисбрандт, изпълнителен директор на BILLA България.

Независимо от позицията и спецификата на ежедневните работни задължения, компанията постоянно доказва на служителите си колко значима е тяхната роля за общия успех – чрез възможности за развитие и редица обучения, които подобряват личната и съвместната работа на екипите, повишават и качеството на комуникацията между отделите, развиват лидерските умения, ръководенето чрез емпатия, владеенето на чужди езици и още много специфични за бранша умения.