Главно съдържание

BILLA България с признание на националния конкурс “Най-зелените компании в България”

Търговската верига зае второ място в категорията „Устойчиви политики в условията на пандемия“

18/05/2021 - BILLA България спечели второ място в Националния конкурс “Най-зелените компании в България”, организиран от b2b Media.

Отличието е в категорията „Устойчиви политики в условията на пандемия“. Търговската верига бе отличена от експертното жури за своите иновативни зелени практики и проекти, насочени към запазването на устойчивостта на корпоративните ангажименти по отношение на обществото и околната среда.

Въпреки трудностите през изминалата 2020 г., търговската верига продължи активната си работа по отношение на устойчивото земеделие в програмата за намаляване на пестициди „BILLA Градини“, която освен с отговорното си отношение към околната среда, се отличава и с приноса към здравословното хранене на българския потребител. За целта търговската верига е предоставила безвъзмездно схеми за растителна защита на 42 внимателно селектирани родни производители, партньори в програмата. Устойчивите партньорства и успешното прилагане на схемите за растителна защита се отразяват и върху непрекъснато нарастващия асортимент от продукти без пестициди в търговската верига. През изминалата година, клиентите на BILLA са имали възможност да избират между 122 артикула от марката BILLA Градини.

Резултатите, които спечелиха признанието на журито, включват още успехи в намаляването на хранителните отпадъци чрез правилното транспортиране, съхранение и излагане на свежи продукти в магазините, както и с рециклирането им, което ги превръща в биогаз, използван за производството на зелена електроенергия. Компанията отчита 340 тона по-малко генерирани биоразградими отпадъци, което е с 23,3% по-малко отпадък в сравнение с 2019 г.

Нова 100% рециклируема торба за пазаруване, направена от 80% рециклиран материал, въведе търговската верига в началото на тази година отново като част от отговорната си политика към обществото и околната среда. Артикулът ангажира осъзнатото потребление от страна на клиентите и насърчава рециклирането. Близо 400 тона емисии на CO2, 0,4 тона емисии фини прахови частици и над 100 000 лева разходи годишно ще бъдат спестени, в резултат от ограничените вредни екологични въздействия.

Пандемичните условия не спират компанията и при реализацията на проекти за енергийна ефективност. Следвайки своите цели по отношение на „Климат, енергия и околна среда“, BILLA България намали потреблението си на електроенергия с 8% и разходваните ресурси на природен газ с 5% за 2020 спрямо 2019 година.

„Проблемите, свързани с замърсяването на околната среда, са множество. Най-често дискутирани са рисковете, причинени от глобалното затопляне и изчерпването на ресурси. Да бъдем обградени от чиста природа зависи единствено от нас. Ето защо, ние от BILLA България приемаме отговорните действия в тази посока за свой дълг. Вярваме, че те имат силата да вдъхновяват и да дават добър пример. Грижата за околната среда изисква множество действия, които ще ни доведат до желаната позитивна промяна, която да отеква във времето. Ще продължаваме да работим за това и занапред,“ сподели Норберт Мисбрандт, Изпълнителен директор на BILLA България.