Главно съдържание

BILLA България подпомага Фондация „Конкордия България“ с дарение на стойност 16 000 лева

Търговската верига подпомага програми за допълнително образование и социални умения за деца, лишени от родителски грижи

12/05/2021 - За поредна година BILLA България подкрепя каузата на Фондация „Конкордия България“

За поредна година BILLA България подкрепя каузата на Фондация „Конкордия България“, като направи дарение на стойност 10 000 лева, което ще се използва за педагогическа програма и арт-работилници, както и работилници за придобиване на социални умения за 20 деца, лишени от родителски грижи на възраст 6 -18 години.

Освен обявената сума, търговската верига дари и допълнителен ресурс от 6 000 лв., който ще се разпределя на равни месечни вноски в подкрепа на дейността на организацията. Това прави годишен принос на BILLA България в размер на 16 000 лв. в полза на дейностите на Фондация „Конкордия България“, насочени към допълнително образование, социални умения и комуникация, здравна и психологическа подкрепа.

„Ние, от BILLA България вярваме в доброто и добрите дела в полза на обществото. Към това добавяме и вярата в устойчивите партньорства, които създават позитивна промяна. Близо 10 години подкрепяме Фондация „Конкордия България“, защото вярваме в професионализма на екипите и предпоставките за по-добър живот, които създаваме чрез изграждането на независими и самостоятелни личности с необходимите социални умения“, споделя Норберт Мисбрандт, изпълнителен директор на BILLA България.

Фондация „Конкордия България“ предоставя социални услуги на уязвими и малцинствени групи, чиито представители живеят в условия на бедност и социално изключване. Задачата ѝ е да им осигурява подкрепа така, че те да придобиват необходимите компетенции в областта на образованието, първи стъпки в трудова среда и заетост, както и навици на дисциплина и постоянство.

Освен на национално ниво, компанията подкрепя и част от мрежата на организацията в обществена полза „Конкордия Социални проекти“ в Австрия.