Главно съдържание

BILLA България насърчава разделното събиране на текстил в партньорство с Humanita

Благодарение на разделно събраните 173 тона текстил са спестени около 2 595 тона въглеродни емисии през 2020 г.

25/05/2021 - От 2017 година до днес, BILLA България участва активно в проекта на Българския Червен кръст и Humanita

От 2017 година до днес, BILLA България участва активно в проекта на Българския Червен кръст и Humanita за разделно събиране на дрехи и домашен текстил, излезли от употреба от домакинствата. Компанията за рециклиране на текстил представи в „Доклад за екологичните, социални и хуманитарни ползи от разделното събиране на текстил“ данните за 2020 г., които проследяват количеството събран текстил в специализираните контейнери, разположени на територията на магазините на търговската верига в градовете София, Пловдив, Варна и Перник. В допълнение на това е разгледано въздействието на разделното събиране върху околната среда, както и спестените средства на общински бюджети.

Екологичните резултати показват, че количеството събран текстил в специализираните контейнери на Humanita е 173 тона. Това води до около 2 595 тона спестени въглеродни емисии, предотвратено използването на близо 950 000 м3 вода и замърсяване с пестициди в размер на приблизително 112 кг. Към ползите от партньорството межди Humanita и BILLA България се добавят резултатите за спестени около 1 505 893 kWh електроенергия, предотвратено използване на петрол в размер на приблизително 31 140 кг и спестени значителни средства на общински бюджети.

Освен значимите екологични ползи, разделното събиране на текстил в България осигурява облекло за хиляди хора в страни от Третия свят, както и създаването на професионален кризисен резерв към БЧК. Събраните дрехи, годни за носене, се даряват на нуждаещи се, пострадали при бедствия. „Дълго време текстилните отпадъци остават подценявана тема в обществото. Производството на текстил се явява четвъртата най-замърсяваща планетата индустрия след хранително-вкусовата, строителната и транспортната. С въвеждането през 2017 г. на контейнери за разделно събиране на текстилните отпадъци на територията на магазините, ние от BILLA даваме своя принос към общата цел - да живеем в една по-чиста околна среда, с уважение към природните ресурси, които всички потребяваме. Ето защо, нашият екип вече планира разширяване на мрежата на Humanita в обектите ни“, сподели Норберт Мисбрандт, изпълнителен директор на BILLA България.