Главно съдържание

 
Технически средства за незрящи хора в тежко финансово състояние

Технически средства за незрящи хора в тежко финансово състояние

Технически средства за незрящи хора в тежко финансово състояние

Като част от съвместен проект на BILLA България и Съюза на слепите в България, BILLA България дари 5000 лв. за закупуване на помощни технически средства за незрящи хора в тежко финансово положение. Проектът успява да подпомогне над 150 незрящи в България, на които да бъдат закупени и предоставени говорещи апарати за измерване на кръвно налягане, говорещи брайлови ръчни часовници, както и сгъваеми бели бастуни за ориентиране и мобилност.

 

Асистирано пазаруване

Асистирано пазаруване

В сътрудничество със Съюза на слепите в България въведохме корпоративна политика за асистирано пазаруване, която се прилага за клиенти с увредено зрение във всеки магазин BILLA в страната.

Методиката е разработена в сътрудничество със Съюза на слепите, като през 2015 г. бяха обучени над 3 000 наши служители в това да помагат на незрящи клиенти при пазаруването им в BILLA.

Към днешна дата персоналът на веригата бива специално обучаван и запознат с основните правила за оказване на съдействие и обслужване на незрящи клиенти.

Асистирано пазаруване
 
Онлайн брошура за незрящи

Онлайн брошура за незрящи

Онлайн брошура за незрящи

BILLA България въведе през юни 2017 година иновативната технология, за да направи онлайн брошурите си достъпни за незрящи и хора с увредено зрение. Това се случва за първи път в България, като съдържанието на всички седмични и месечни брошури и каталози, поместени на сайта www.billa.bg, се възпроизвежда и като звук. По този начин хората с увредено зрение биват улеснени в търсенето на информация за предлаганите промоционални оферти.

Проектът е разработен съвместно със Съюза на слепите, с който BILLA България си партнира успешно за трета поредна година. За адаптирането на онлайн брошурите на търговската верига към нуждите на незрящите се използва специален софтуер, който преобразува текста в звук. Услугата е достъпна и при ползването на сайта през мобилни устройства.

През 2020 г. BILLA дари 13 251 лв., с които успешно бяха закупени помощни технически средства, като „говорещи“ апарати за измерване на кръвно налягане, четящи устройства и др., за 135 незрящи хора в страната. Сумата е събрана с активното участие на пазаруващите в обектите на веригата – 1 стотинка от продажбата на всеки продукт с марка BILLA бе отделена в подкрепа на организацията.