Главно съдържание

Кампания съвместно с Българския Червен кръст

 


През 2016 г., в партньорство с Българския Червен кръст, стартирахме кампанията „Купи и дари“, чиято цел е да помогне на младежи с умствена изостаналост, болни и самотни възрастни хора, многодетни самотни майки, хора с тежки заболявания и хора в неравностойно положение.

Във всеки магазин BILLA, в касова зона, клиентите ни могат да открият количка за пазаруване, обозначена с логото на кампанията, в която могат да дарят закупени от магазина трайни хранителни стоки. От наша страна събраните продукти предоставяме на местните структури на БЧК.

За периода юли 2016 – март 2017 година BILLA България и БЧК събраха над 18 тона храна за нуждаещи се българи. За това време бяха събрани трайни продукти, с които бяха подпомогнати 2621 индивидуални бенефициенти, сред които социално слаби, хора с увреждания и бездомни, както и 65 институции – домове за деца, помощни училища и центрове за възрастни хора.

В рамките само на 2019г. заедно събрахме и дарихме над 21 тона храни на нуждаещи се българи. С продуктите на стойност 51 074.83 лв., събрани по време на кампанията през 2019 г., бяха подпомогнати 1 973 социално слаби граждани. Благодарение на дарителската акция трайни хранителни продукти получиха 4 302 души, настанени в 66 социални институции, сред които домове за деца, помощни училища и центрове за възрастни хора.

От началото на съвместното сътрудничество на BILLA и БЧК през 2016 г. са дарени над 70 тона храни и хранителни продукти, с които са подпомогнати над 35 000 нуждаещи се граждани и лица от социални институции.

Кампанията е дългосрочна и ще продължи да подпомага българи в неравностойно положение. Към събраните продукти от магазините на месечна база, BILLA дарява и допълнително количество стоки от първа необходимост.