Main Content

Кампания съвместно с Българския Червен кръст

През 2016 г. в партньорство с Българския Червен кръст стартирахме кампанията „Купи и дари на нуждаещ се“, чиято цел е да помогне на младежи с умствена изостаналост, болни и самотни възрастни хора, многодетни самотни майки, хора с тежки заболявания и хора в неравностойно положение.

Във всеки магазин на BILLA бе поставена брандирана количка с логото на кампанията, в която клиентите, които искаха и имаха възможност, можеха да закупят и оставят трайни хранителни стоки. Събраните продукти предоставихме на местните структури на БЧК.

Като резултат от кампанията за първото тримесечие бяха събрани 5 422кг. хранителни стоки на стойност 12 841лв., които бяха раздадени на 290 социално слаби граждани и 30 институции (домове за възрастни хора, домове за хора с увреждания, центрове за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания и други), които се грижат за 2 304 граждани в риск.

За второто тримесечие на кампанията бяха събрани 6 412кг хранителни стоки на стойност 12 652лв., които бяха раздадени на 906 социално слаби индивидуални получатели на помощ и на 22 институционални бенефициенти (домове за стари хора, домове за хора с увреждания, центрове за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания и други) в цялата страна, които имат капацитет да подпомагат 1 210 социално слаби наши сънародници.

В рамките на кампанията подпомогнахме и пострадалите след трагедията в село Хитрино, като дарихме 10 000 лева за възстановяване на щетите в селото.

За периода юли 2016 – март 2017 година BILLA България и БЧК събраха над 18 тона храна за нуждаещи се българи. За това време бяха събрани трайни продукти, с които бяха подпомогнати 2621 индивидуални бенефициенти, сред които социално слаби, хора с увреждания и бездомни, както и 65 институции – домове за деца, помощни училища и центрове за възрастни хора.

Кампанията е дългосрочна и ще продължи да подпомага българи в неравностойно положение. Към събраните продукти от магазините на BILLA в страната на месечна база, компанията дарява и допълнително количество стоки от първа необходимост.

Допълнително, ежемесечно BILLA се ангажира да дарява и по 10кг. брашно във всеки от обектите си за кампанията, като всички дарения се разпределят и транспортират със съдействието на БЧК в края на всеки месец.