1. home
  2. За BILLA
  3. Корпоративна социална отговорност
  4. BILLA | Кампания съвместно със Съюза на слепите в България

Кампания съвместно със Съюза на слепите в България

 

Технически средства за незрящи хора в тежко финансово състояние

Като част от съвместен проект на BILLA България и Съюза на слепите в България, BILLA България дари 5000 лв. за закупуване на помощни технически средства за незрящи хора в тежко финансово положение. Проектът успява да подпомогне над 150 незрящи в България, на които да бъдат закупени и предоставени говорещи апарати за измерване на кръвно налягане, говорещи брайлови ръчни часовници, както и сгъваеми бели бастуни за ориентиране и мобилност.

Асистирано пазаруване

В сътрудничество със Съюза на слепите в България въведохме корпоративна политика за асистирано пазаруване, която се прилага за клиенти с увредено зрение във всеки магазин BILLA в страната.

Методиката е разработена в сътрудничество със Съюза на слепите, като през 2015 г. бяха обучени над 3 000 наши служители в това да помагат на незрящи клиенти при пазаруването им в BILLA.

Към днешна дата персоналът на веригата бива специално обучаван и запознат с основните правила за оказване на съдействие и обслужване на незрящи клиенти.

Онлайн брошура за незрящи

BILLA България въведе през юни 2017 година иновативната технология, за да направи онлайн брошурите си достъпни за незрящи и хора с увредено зрение. Това се случва за първи път в България, като съдържанието на всички седмични и месечни брошури и каталози, поместени на сайта www.billa.bg, се възпроизвежда и като звук. По този начин хората с увредено зрение биват улеснени в търсенето на информация за предлаганите промоционални оферти.

Проектът е разработен съвместно със Съюза на слепите, с който BILLA България си партнира успешно за трета поредна година. За адаптирането на онлайн брошурите на търговската верига към нуждите на незрящите се използва специален софтуер, който преобразува текста в звук. Услугата е достъпна и при ползването на сайта през мобилни устройства.

През 2020 г. BILLA дари 13 251 лв., с които успешно бяха закупени помощни технически средства, като „говорещи“ апарати за измерване на кръвно налягане, четящи устройства и др., за 135 незрящи хора в страната. Сумата е събрана с активното участие на пазаруващите в обектите на веригата – 1 стотинка от продажбата на всеки продукт с марка BILLA бе отделена в подкрепа на организацията.