1. home
  2. За BILLA
  3. Корпоративна социална отговорност
  4. BILLA | Енергийна ефективност

Енергийна ефективност

 

BILLA България е сертифицирана с удостоверение за енергийно управление по стандарт ISO 50 001. За да се следи консумацията на енергия във всички филиали на BILLA, е въведена система за мониторинг.


Функционирането на системата зависи от нивото на модернизация и автоматизация, но и от екипа от служители, затова през 2017 г. всички служители на BILLA преминаха обучения, свързани с техните задачи и получиха необходимата информация за правилно управление на енергията на длъжността си.

 

Ние, от BILLA, знаем как да превърнем отпадъците в електроенергия.

Да, това наистина е възможно!


Всичко започва в началото на 2015 г., когато си поставихме за цел през годината да оползотворим около 30% от общото количество биоразградими отпадъци.


И това вече е факт!


Над 30% (или 626 тона) от биоразградимите отпадъци, генерирани от BILLA България (през 2015 г.), са били преработени в столичното предприятие за третиране на отпадъци – инсталация „Хан Богров“. Те са оползотворени и превърнати в компост и биогаз, използван за производство на електроенергия.

Допълнително, над 1000 служители на BILLA преминаха през специален инструктаж и ефективно обучение как да отделят биоразградимите отпадъци, които няколко пъти седмично се транспортират от всички BILLA магазини в София до инсталацията „Хан Богров“.

Целим не просто да намалим въглеродните емисии, които генерираме, а да стимулираме отговорно отношение към използването на природните ресурси. Заедно с това, се стремим да оставим възможно най-малък отпечатък върху околната среда и да направим бизнеса си още по-устойчив.