1. home
  2. За BILLA
  3. Корпоративна социална отговорност
  4. BILLA | BILLA се включва в инициатива за рециклиране на дрехи

BILLA се включва в инициатива за рециклиране на дрехи

 

През 2017 година BILLA България се включи в проект на Българския червен кръст и фирма „Хюманита“ за събиране на дрехи втора употреба, които ще се рециклират или даряват на нуждаещи се. Една от целите на инициативата е ценните суровини, съдържащи се в текстилните изделия, да бъдат използвани отново в производството на нови продукти. По този начин в глобален мащаб се спестяват природни ресурси и се дава възможност за освобождаването на плодородни земи, заети с влакнодайни растения, за засаждането на хранителни култури. Другата цел на проекта е създаването на професионален кризисен резерв към БЧК. Събраните дрехи, които са годни за носене, ще бъдат дарявани на нуждаещи се, както и на пострадали при бедствия. На паркингите на 6 магазина от търговската верига в София са поставени специално обозначени контейнери, в които всеки желаещ може да остави употребявани текстилни стоки, са поставени. Обектите се намират на следните адреси:

  • гр. София, бул. „България“ 55
  • гр. София, ул. „Софийски герой“ 4
  • гр. София, бул. „Царица Йоанна“ 72
  • гр. София, ж.к. „Младост“, бул. „Александър Малинов“
  • гр. София, бул. „Ломско шосе“ 171
  • гр. София, ул. „Опълченска“ 35