Главно съдържание

Корпоративна социална отговорност

Брошура по корпоративна отговорност, 2017-2018г.

Ние обичаме България

Кампания съвместно с фондация „Искам бебе”

Кампания съвместно с Българския Червен кръст

Кампания съвместно със Съюза на слепите в България

Кампания съвместно със Сдружение SOS Детски селища

Кампания за намаляване на хранителните отпадъци на Столична община, фондация Credo Bonum и BILLA България

Енергийна ефективност

BILLA се включва в инициатива за рециклиране на дрехи

Брошура по корпоративна отговорност, 2017г.

Доклад по корпоративна отговорност за периода 1 януари 2015 г. – 31 декември 2016 г.

Доклад по корпоративна отговорност за периода 1 януари 2010 г. - 31 декември 2014 г.