Корпоративна социална отговорност

Ние обичаме България

Кампания съвместно с фондация „Искам бебе”

Кампания съвместно с Българския Червен кръст

Кампания съвместно със Съюза на слепите в България

Кампания съвместно със Сдружение SOS Детски селища

Енергийна ефективност

BILLA се включва в инициатива за рециклиране на дрехи

Доклад по корпоративна отговорност за периода 1 януари 2015 г. – 31 декември 2016 г.

Доклад по корпоративна отговорност за периода 1 януари 2010 г. - 31 декември 2014 г.