Главно съдържание

Инициативи

BILLA Академия

BILLA Академия

BILLA Академия

Нашата визия е „Оформяме живота отвъд всички очаквания“, а откриването на обучителния център е стъпка в тази посока.

BILLA Академия отвори врати в София на ул. „Опълченска“ 35. В центъра се подготвят новопостъпващите и настоящите ни служители, с цел да бъде засилена мотивацията им за кариерно развитие, да усъвършенстват своите настоящи познания и способности, като надградят с нови такива и да повишат своята професионална квалификация. Треньорите ни са експерти в своята професионална област и обучават служителите на специфични дейности, свързани с работата в магазините – обслужване на каса, обслужване на клиенти на витрина, грижа за стоковия поток, ефективна организация на служителите и работните процеси в магазина. В обучителния център има възможност за преминаване на електронни обучения, които обхващат теми от ключово значение за ефективната и безопасна работа в магазинна мрежа.

Част от обученията в школата са фокусирани върху усъвършенстването на лидерските умения и уменията за управление на човешките ресурси. По този начин се стремим да създадем екип от професионалисти с потенциал за заемане на мениджърски позиции.

След успешно завършване на обучение, служителите биват сертифицирани от BILLA според австрийски стандарти.

 

ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

BILLA е част от пилотен проект за въвеждане на Дуалното обучение в България, реализиран заедно с Австрийската търговска камара. Пилотният клас, с който стартирахме през септември 2015 г., е в Националната финансово-стопанска гимназия, гр. София, и се обучава по системата на Дуалното обучение за срок от 5 години. Учениците, изучаващи специалност „Търговия“, професия „Икономист“, ще имат възможността да проведат своята практика през последните 2 години от своето обучение в компаниите, участници по проекта. Освен практически опит, учениците ще получават трудово възнаграждение на базата на договор, а работата им ще бъде зачетена като трудов стаж.

Успешното представяне на изпитите в края на обучението ще им донесе Диплома за завършено средно образование и Свидетелство за професионална квалификация – трета степен. При показни умения, мотивация и отговорност ще имат възможността не само да продължат работа в BILLA България, но и да се развият професионално и да заемат ръководна позиция.

ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Успешният старт, който положихме, ни мотивира да продължаваме да допринасяме за развитието на професионалното образование в България.

Tази година, заедно с партньорите по проекта, предоставихме възможност за обучение по дуалната система на още две паралелки. Възможност за дуално обучение имат всички ученици, на които им предстои кандидатстване след 7-ми клас за учебната 2017-2018 г. Ще Ви очакваме!

 
ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

Като компания ние заставаме зад развитието на своите служители, като инвестираме в повишаване на квалификацията на своите кадри.

Гарантираме качеството на продуктите, които излизат от BILLA пекарните. Ето защо полагаме грижи служителите ни да усъвършенстват уменията си, така че собственото ни производство на хляб и хлебни изделия да се осъществява според най-високите стандарти и от сертифицирани майстори пекари, обучени от най-добрите експерти в бранша.

Всичко това, защото вярваме, че нашите клиенти, заслужават най-доброто.

BILLA продължава своето сътрудничество със Съюза по хранителна промишленост за квалифицирането и на своите бъдещи кадри. Така ние гарантираме качеството на всички хлебни изделия, произведени в пекарните на нашата веригата.

 

УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ

УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ

Защото, който учи, ще сполучи! От 2009 г. успешно си сътрудничим с професионални средни училища чрез осигуряване на практика в отдел „Сървис“ (Деликатеси и месо) в нашите BILLA магазини. По този начин учениците имат възможност за участие във фазите на производствения и технологичен процес при обработка на месо и месни деликатеси, производството на хляб и хлебни изделия, готварство и сладкарство.

Учебните практики в нашите магазини се провеждат в рамките на двата срока на учебната година в професионални средни училища в различни градове в цялата страна.

За контакт и сътрудничество: careers@billa.bg

УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ
 
СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА

BILLA България предлага стажове на студенти, които желаят да направят своите първи стъпки в професионалната си реализация. За целта на Стажантската програма провеждаме Център за оценка, в който одобрените по документи кандидати преминават през различни самостоятелни и групови задачи, и имат възможност да покажат своите способности и знания, след което да се присъединят към екипа на BILLA.

Кандидат-стажантите имат възможност да изберат обучение в отдели „Човешки ресурси“, “ЛС и ТРЗ“, „Счетоводство и контрол на фактури“, „Спейсмениджмънт“, „Търговия на едро“, “Контролинг“ и други.

Програмата дава възможност на стажантите да се запознават с основните дейности в отделите, участвайки пряко в различните работни процеси, да приложат своите знания на практика и да работят в екип с професионалисти.

Всяка година се стремим да осигуряваме повече стажантски места за студенти, а успешно преминалите стаж получават реална възможност за кариерно развитие в BILLA.

Ако желаете да получите възможност за професионално обучение и кариерно развитие, можете да се свържете с нас за повече информация на тел.: 02/8188269 или на email: careers@billa.bg

 

УСМИВКА ЗА ТЕБ

УСМИВКА ЗА ТЕБ

Съвременният клиент търси качествен и разнообразен асортимент, атрактивни промоции, удобство при пазаруването и, разбира се, високо ниво на обслужване. И тъй като клиентите ни са нашия основен фокус, нашата стратегия е насочена към осигуряване на уникално преживяване за тях, което да отговори и дори да надмине техните очаквания. За да успее нашата стратегия ние разчитаме изключително на нашите приветливи и компетентни служители.

През 2012 г. чрез инициативата „Усмивка за теб“ , дългогодишният опит на компанията беше обобщен в стандартите за обслужване на клиенти на каса и принципите на поведение в магазина. Те бяха въведени с поредица от обучения, като на всеки служител беше предоставено ръководство с описани ситуации и препоръчителни реакции.

УСМИВКА ЗА ТЕБ

През 2014 г. фокусът се насочи към отдел „Сървис“ – едно от ключовите места в магазина, където имаме постоянен контакт с нашите клиенти. Стандартът съчетава любезното отношение с активното предлагане и предоставяне на компетентна информация за продуктите.

 

Виж още

BILLA като работодател

Мисия и ръководни принципи

Свободни позиции