Главно съдържание

Решение № БД-02-ЕО/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка