Главно съдържание

Централен склад – с. Столник

От края на м. юни 2016 г. Централният склад на BILLA се намира в бившата логистична база на Пени Маркет в с. Столник.

Първоначално стартираха доставките за магазините от сухия склад, а в края на октомври 2016 г. заработиха и склад Охладени /плодове и зеленчуци, млечни, месо и деликатеси/ и Замразени.

Преместването беше съпътствано с решения за организационни промени на ръководството на Логистичния център и завърши успешно. В централния склад работят 119 служители, като техният брой ще се увеличава успоредно с увеличаване експедицията към филиалите. Към момента на годишна база се експедират общо 420 00 палета със стока.

Застроената площ на склада е 27 617 кв. м., като той разполага с 31 места за товарни автомобили. Рампите са 89 на брой, което позволява обслужване на голям брой доставчици.

 

Базата е заобиколена със зелени площи от 33 842 кв м., като така се поддържа екологичното равновесие в района на Логистичния център и се намаляват въглеродните емисии. Към базата има 2 сондажа за вода и конструирана пречиствателна станция на канализационната система.

Във връзка с обединяването на складовите отдели, се налагат и промени в органиграмата и функционирането на Централната логистична база. Създава се второ ниво на управление, което ще управлява екип от тиймлидери - прием, склад, експедиция, диспозиция, складова администрация.

Всички тези промени имат за цел да отговорят на нуждите на увеличения брой филиали и да подобрят качеството на снабдяването на магазините в дългосрочен план.