1. home
  2. За BILLA
  3. BILLA като работодател
  4. BILLA | Работа в Централен склад

Работа в Централен склад

Централен склад - с.Столник

До 2010 г. за логистичния ни център е използван чужд терен, но благодарение на растежа на BILLA, от юни 2010 г. сме горди собственици на собствен логистичен център в град Елин Пелин. Шест години по-късно, от края на м. юни 2016 г., логистичният център на BILLA вече се намира в бившата логистична база на Пени Маркет в с. Столник.

Първоначално стартираха доставките за магазините от сухия склад, а в края на октомври 2016 г. заработиха и склад Охладени /плодове и зеленчуци, млечни, месо и деликатеси/ и Замразени. В централния склад работят 250 служители, като техният брой ще се увеличава успоредно с увеличаване експедицията към филиалите.

Застроената площ на склада е 27 617 кв. м, което позволява обслужване на голям брой доставчици. Базата е заобиколена със зелени площи от 33 842 кв. м, като така се поддържа екологичното равновесие в района на логистичния център и се намаляват въглеродните емисии. Към базата има 2 сондажа за вода и конструирана пречиствателна станция на канализационната система.