Главно съдържание

Политика за защита на личните данни

Съдържанието на този уеб сайта: www.billa.bg („Сайтът“) е съобразено със Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба. Тази Политика за защита на личните данни има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни, както и за правата Ви да контролирате тези действия.
Вашето съгласие и нашата отговорностКато приемате Политиката за защита на личните данни на Билла и в зависимост от избраните от Вас услуги, Вие доброволно се съгласявате личните Ви данни да бъдат автоматично обработени в съответния обем за маркетингови цели. Билла запазва правото си да променя Политиката за защита на личните данни по всяко време, за което ще информира клиентите си по подходящ начин.
Билла не обработва лични данни за лица под 18 години, без съгласието на техните родители или законни представители.

Билла се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на Сайта. Чрез обработката на Вашите лични данни и при спазване на тяхната поверителност, ние подготвяме съдържание, което би могло да съответства на Вашите потребителски предпочитания. Билла използва личните Ви данни единствено за целите, за които са събрани.

Сигурността на Сайта се постига чрез технически и организационни мерки срещу загуба, унищожаване,  проникване, изменение или разпространение на Вашите данни от неоторизирани лица. Билла не носи отговорност за защитата на данните извън обичайните мерки, които взима. След постигане на целта, за която сме събрали Вашите данни, Билла ги унищожава, освен ако действащото право не предвижда друго.

Лични данни, които обработвамеЛичните данни, които получаваме от Вас зависят от избраната от Вас услуга. Те се предоставят доброволно и са насочени към персонализиране на Сайта и получаваните от Вас рекламни материали, ако сте избрали подобна услуга. Тези лични данни е възможно да са:
- Пол; - Собствено и фамилно име;
- ЕГН;
- Дата на раждане;
- Електронна поща;
- Адрес за контакт;
- Телефон за контакт.

BILLA КардПри попълване на формуляр за издаване на BILLA Кард, Вие се съгласявате предоставените от Вас данни и данните за продукти, които сте закупили в Билла, да бъдат автоматизирано обработвани за маркетингови цели. За отправянето на персонализирани оферти и постоянно подобряване на нашия продуктов асортимент ние обработваме личните Ви данни от регистрационната бланка и данни за покупки с BILLA Кард. Вашите лични данни няма да бъдат обработвани от други компании от Групата REWE, а единствено от Билла. Ако желаете да деактивирате Вашата BILLA Кард, може да направите това като изпратите писмо на адрес: „Билла България“ ЕООД, бул. България № 55, София 1404 на вниманието на отдел „Маркетинг“.

BILLLA електронен бюлетинПри регистрация за получаване BILLA електронен бюлетин и декларация за съгласие, регистрираната от Вас електронна поща ще бъде използвана за промоционални цели до момента, в който се откаже от получаването му. За тази цел, моля да се запознаете с Общите условия за получаване на електронен бюлетин тук и да попълните, потвърдите и натиснете бутон „Регистрация“ тук. Отказът от получаване на бюлетина е възможен по всяко време.
BILLA-ваучерПредлагането на услугата BILLA-ваучер се извършва от Билла в партньорство с „Кешуейв“ ООД (Кешуейв) – администратор на уеб сайта: https://cashwave.billa.bg. При използване на тази услуга Вие доброволно се съгласявате личните данни, които предоставяте да се използват от Кешуейв и Билла за директен маркетинг . Вие имате възможност свободно и по всяко време да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. За повече информация моля да се запознаете с Общите условия за ползване на информационна система и за онлайн зареждане/презареждане на  BILLA-ваучери на:https://cashwave.billa.bg/Info/Details/LearnMore
Употреба на Бисквитки/Cookies Бисквитките или Cookies („бисквитки“) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на Сайта. Бисквитките позволяват на Билла да подобрява Сайта, така че той да съдържа максимално полезна информация за Вас при посещението му. Чрез бисквитките ние Ви предоставяме персонализирана информация, която е достъпна само за Вас.Повечето интернет браузъри позволяват контрол на употребата на бисквитки.

Въпреки това, някои бисквитки са запазени при отварянето на Сайта без ние да сме имали възможност да поискаме Вашето съгласие. За запаметяването на другите бисквитки ще бъде необходимо Вашето съгласие.
Сайтът използва следните бисквитки:

- Сесийни бисквитки;
- Бисквитка за pop-up;
- Бисквитка за уеб трафик;
- Бисквитка за защита на личните данни.

Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър. Билла не носи отговорност, ако интернет браузър, който ползвате не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива в зависимост от вида им е възможно да се наруши функционирането на Сайта.
Google AnalyticsСайтът използва Google Analytics – уеб базирана услуга предоставена от Google Inc. (“Google”).  Google Analytics използва бисквитки, които се запаметяват на Вашия компютър. Бисквитките позволяват тематизация и персонализация на съдържанието чрез изготвяне на доклади и анализ на активността Ви при посещение на  Сайта.
Google AnalyticsСайтът използва Google Analytics – уеб базирана услуга предоставена от Google Inc. (“Google”).  Google Analytics използва бисквитки, които се запаметяват на Вашия компютър. Бисквитките позволяват тематизация и персонализация на съдържанието чрез изготвяне на доклади и анализ на активността Ви при посещение на  Сайта.
Google AnalyticsСайтът използва Google Analytics – уеб базирана услуга предоставена от Google Inc. (“Google”).  Google Analytics използва бисквитки, които се запаметяват на Вашия компютър. Бисквитките позволяват тематизация и персонализация на съдържанието чрез изготвяне на доклади и анализ на активността Ви при посещение на  Сайта.
Информацията, която бисквитката генерира за Вашата активност на Сайта (включително и Вашия IP адрес) се прехвърля и запазва на Google сървър в САЩ. Google предоставя данните или възлага обработването им на трети лица само, ако това е подходящо и доколкото действащото право не забранява това.

Google не обвързва Вашия IP адрес с други данни, които обработва.  Анонимността на Вашия IP адрес на Сайта се постига чрез кодиране му в рамките на държавите членки на Европейския съюз и държави страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. По изключение пълният IP адрес може да бъде прехвърлен на Google сървъра в САЩ и съкратен там.

Социални мрежиДостъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Tweeter и други такива предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. Билла не отговаря за защитата на личните Ви при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.
Приставки/PluginsСайтът използва Социални приставки/Social Plugins, които представляват софтуерни компоненти прибавящи допълнителни възможности към Вашия интернет браузър, при съгласие с техните условия и регистрация. Ние използваме следните Приставки:
FacebookСайтът използва Social Plugins на социалната мрежа facebook.com, която се поддържа от  Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. („Facebook“). Тази приставка се разпознава по логата на Facebook (бяло „f” на син фон или „вдигнат нагоре палец“) или се отличава с „Facebook Social Plugin“. Списъкът и видовете Facebook Social Plugins може да видите тук: http:/developers.facebook.com/plugins/.
Когато посетите страница от Сайта, която съдържа Facebook приставка, Вашия интернет браузър се свързва директно със сървърите на Facebook и съдържанието на приставката ще бъде прехвърлено директно от Facebook към Вашия интернет браузър, който ще го свърже с интернет страницата. Чрез свързването с тези Facebook приставки, Facebook получава информация, че съответната наша интернет страница или платформа е била посетена дори и да нямате регистрация или да не сте се вписали във Facebook.

Информацията (включително IP адреса Ви) се прехвърля и запазва от Вашия интернет браузър директно към сървър на Facebook в САЩ. Ако сте вписан във Facebook, посещението на Сайта може да се отрази незабавно на Вашия Facebook профил. Ако си взаимодействате с тези  Plugins, напр. натиснете бутона „Харесвам“, или напишете коментар, тази информация веднага ще бъде прехвърлена от Вашия интернет браузъркъм Facebook и ще бъде запаметена там. Информацията ще бъде също публикувана на Вашия Facebook профил и видима за приятелите Ви във Facebook.

Моля запознайте се с условията и възможностите за настройка за защита на личните Ви данни и целта и обхвата обработка им на:  http://www.facebook.com/policy.php. Ако не желаете Facebook да отразява посещението на Сайта на Вашия Facebook профил е необходимо да се отпишете от Facebook преди да посетите Сайта. Можете да предотвратите напълно зареждането на Facebook приставките като инсталирате разширения на Вашия интернет браузър, напр. „Facebook Blocker“ (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

Google +Сайтът използва Social Plugins на социалната мрежа Google+, която се поддържа от  Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Тази приставка се разпознава по логата на Google („+1“ бутон на бял или цветен фон). Списъкът и видовете Google+ Social Plugins може да видите тук: https://developers.google.com/+/plugins.
Когато посетите страница от Сайта, която съдържа Google + приставка, Вашия интернет браузърсе свързва директно със сървърите на Google и съдържанието на Приставката ще бъде прехвърлено директно от Google към Вашия интернет браузър, който ще го свърже с интернет страницата. Чрез свързването с тези Google приставки, Google получава информация, че съответната наша интернет страница или платформа е била посетена дори и да нямате регистрация или да не сте се вписали във Google+.

Информацията (включително IP адреса Ви) се прехвърля и запазва от Вашия интернет браузър директно към сървър на Google в САЩ. Ако сте вписан във Google+, посещението на Сайта може да се отрази незабавно на Вашия Google+ профил. Ако си взаимодействате с тези  Plugins, напр. натиснете бутона „+1“ тази информация веднага ще бъде прехвърлена от Вашия интернет браузър към Google и ще бъде запаметена там. Информацията ще бъде също публикувана на Вашия Google профил и видима за Вашите контакти в Google+.

Моля запознайте се с условията и възможностите за настройка за защита на личните Ви данни и целта и обхвата обработка им на:  https://developers.google.com/+/web/buttons-policy. Ако не желаете Google да отразява посещението на Сайта на Вашия Google+ профил е необходимо да се отпишете от Google+ преди да посетите Сайта. Можете да предотвратите напълно зареждането на Google приставките като инсталирате разширения на Вашия интернет браузър, z.B чрез скрипт блокъра „No Script“ (http://noscript.net/).

TweeterСайтът използва Social Plugins на микро-блог услугата Tweeter, която се поддържа от Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). Тази приставка се разпознава по логото на Tweeter. Списъкът и вида на Tweeter Social Plugins може да видите тук: https://about.twitter.com/resources/buttons.
Когато посетите страница от Сайта, която съдържа Tweeter приставка, Вашия интернет браузър се свързва директно със сървърите на Tweeter и съдържанието на приставката ще бъде предадено директно от Tweeter към Вашия интернет браузър, който ще го свърже с интернет страницата. Чрез свързването с тези Tweeter приставки, Tweeter получава информация, че съответната наша интернет страница или платформа е била посетена дори и да нямате регистрация или да не сте се вписали във Tweeter.

Информацията (включително IP адреса Ви) се прехвърля и запазва от Вашия интернет браузър директно към сървър на Tweeter в САЩ. Ако сте вписан във Tweeter, посещението на Сайта може да се отрази незабавно на Вашия Tweeter профил. Ако си взаимодействате с тези  Plugins, напр. натиснете бутона „Tweet“ тази информация веднага ще бъде прехвърлена от Вашия интернет браузър към Tweeter и ще бъде запаметена там. Информацията ще бъде също публикувана на Вашия Tweeter профил и видима за Вашите контакти в Tweeter.

Вашите праваАко сте разрешили обработката на Ваши лични данни от Билла, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:
- достъп до предоставените от тях лични данни и информация свързана с тяхното обработване; - заличавания, корекции или блокиране на лични данни при обработка противоречаща на Закона за защита на личните данни;
- отказ от получаване на електронния бюлетин и електронни маркетингови комуникации.

Тази опция може да бъде упражнена чрез изпращане на e-mail на електронен адрес: newsletter@billa.bg или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес: гр. София 1404, бул. „България“ № 55, „БИЛЛА България“ ЕООД, Отдел „Маркетинг“.

Контакти за въпросиВ случай, че имате въпроси относно начина, по който обработваме личните Ви данни или свързани въпроси моля свържете се с нас по някой от следните начини:
- Обадете се на: + 359 (02) 8188 100; - Пишете на: info@billa.bg или
- Изпратете писмо на: гр. София 1404, бул. „България“ № 55, „БИЛЛА България“ ЕООД, Отдел „Маркетинг“.

При отправянето на въпроси моля не забравяйте да предоставите информация за контакт с Вас и BILLA Кард номер, ако разполагате с BILLA Кард, с цел улесняване на комуникацията.