ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА РЕКЛАМНА ПРОМОЦИЯ "BILLA стикер албум Градината на Jamie"

1. ОРГАНИЗАТОР
Рекламна промоция "BILLA стикер албум Градината на Jamie" ("Промоцията") се организира и провежда от "БИЛЛА България" ЕООД, ЕИК 130007884, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1404, бул. "България" № 55 ("БИЛЛА").

2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. С участието си в Промоцията участниците приемат изложените тук официални правила на Промоцията.
2.2. Официалните правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на Промоцията на интернет страницата на БИЛЛА www.billa.bg, както и в магазините BILLA.
2.3. БИЛЛА си запазва правото да допълва и променя официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на www.billa.bg и в магазини BILLA.

3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ
Промоцията се организира и провежда във всички магазини BILLA на територията на България.

4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Промоцията започва от 15.03.2018 г. и ще продължи до 30.05.2018 г. включително или до изчерпване на количествата албуми и/или стикери за залепване.

5. МЕХАНИЗЪМ
5.1. БИЛЛА предлага за продажба в магазини BILLA стикер албум за залепване на цветни стикери. В албума е предвидено точно определено място за залепване на всеки стикер, което е указано със съответен номер. За попълването на всички изображения от един албум са необходими общо 96 цветни стикера. Стикерите се предлагат опаковани в стикер-опаковки, като всяка стикер-опаковка съдържа 4 бр. стикера.
5.2. Продажната цена на албума е 2,99 лв., без да е необходимо закупуването на други продукти.
5.3. Продажната цена на 1 стикер-опаковка е 0.99 лв., без да е необходимо закупуването на други продукти. За всяка покупка на стойност 15 лв. в магазини BILLA може да бъде получена безплатно 1 стикер-опаковка, съответно при покупка на стойност 30 лв. - 2 стикер-опаковки, при покупка на стойност 45 лв. - 3 стикер-опаковки и т.н.
5.4. В периода на Промоцията БИЛЛА предлага за продажба в магазини BILLA и оранжерия за отглеждане на растения. Комплектът съдържа оранжерия, семена(босилек, див лук, кориандър и кресон) и декоративни стикери. Продажната цена на комплекта е 8.99 лв. Отделно от оранжерията, БИЛЛА предлага за продажба почва за засаждане на растенията на продажна цена 0,99 лв.

6. ОТГОВОРНОСТ
6.1. В стикер-опаковките стикерите са комбинирани на случаен принцип. Попълването на албума зависи изцяло от късмета на участниците в Промоцията. БИЛЛА не гарантира на участниците, че те ще могат да получат или закупят пълната колекция стикери за попълване на албума.
6.2. Количествата албуми и стикери за Промоцията са внимателно планирани. Въпреки това е възможно поради силно увеличено търсене в отделни дни да не са налични албуми и/или стикери във всички магазини BILLA. В тези случаи БИЛЛА по подходящ начин информира клиентите за деня на следващата доставка на албуми и/или стикери. БИЛЛА не носи отговорност към клиенти, които не са могли да получат албум и/или стикер-опаковка в желания от тях ден и час.
6.3. Изображенията на албума и стикерите на интернет страницата www.billa.bg и в маркетинговите материали на Промоцията са само илюстративни. БИЛЛА не гарантира наличността на продукти с тази визия и дизайн по време на Промоцията.
6.4. БИЛЛА не носи отговорност за допуснати печатни грешки в маркетинговите материали на Промоцията.

7. БЕЗОПАСНОСТ
7.1. Албумът, стикерите и оранжерията не са предназначени за деца под 3 годишна възраст. Продуктите съдържат дребни части, които могат да бъдат случайно погълнати или лапнати. Препоръчително е продуктите да се използват под надзор на възрастен.
7.2. Инструкциите за безопасно ползване на продуктите са отпечатани върху техните опаковки. Потребителите следва да се запознаят с инструкциите преди използването на продуктите.

8. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
БИЛЛА България има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, като обяви това на www.billa.bg. При прекратяване на Промоцията БИЛЛА не дължи компенсация на участниците.

9. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Всички желаещи могат да получат допълнителна информация за Промоцията на www.billa.bg, както и в магазините BILLA.

Дата: 15.03.2018 г.