ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ЛОЯЛНА ПРОГРАМА „VIVO by Villeroy& Boch group”

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОГРАМАТА
Лоялна програма „VIVO by Villeroy & Boch group” (Програмата) се организира и провежда от „БИЛЛА България” ЕООД, ЕИК 130007884, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1404, бул. „България” № 55 (БИЛЛА).

2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. С участието си в Програмата участниците приемат изложените тук oфициални правила.
2.2. Официалните правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на Програмата на интернет страницата на БИЛЛА www.billa.bg, както и в магазините BILLA.
2.3. БИЛЛА си запазва правото да допълва и променя официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на интернет адрес www.billa.bg и в магазините BILLA.

3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ
Програмата се организира и провежда във всички магазини BILLA на територията на България.

4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Програмата започва на 21.06.2018 г. и продължава до 05.09.2018 г. включително. Събирането на промо точки е възможно до 22.08.2018 г. включително. Използването на промо точки за покупка на промо продукти е възможно до 05.09.2018 г. включително или до изчерпване на количествата.

5. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОГРАМАТА
5.1. Програмата представлява вид промоция, която дава възможност на лоялни клиенти на BILLA да закупят промоционални продукти с марка „VIVO” с отстъпка 50% oт редовната продажна цена срещу представяне на попълнена колекционерска карта с промо точки и заплащане на остатъка от цената.
5.2. Промо точки се предоставят при всяка покупка, извършена в магазините BILLA, с минимална стойност на покупката 10 лева в периода от 21.06.2018 г. до 22.08.2018 г. вкл., като за всеки 10 лева от покупката клиентът получава една промо точка.
5.3. Асортиментът промоционални продукти с марка „VIVO by Villeroy&boch group” (промо продукти) включва:
(1) Чаша за кафе, Колекция Flower Meadow, 200 мл, Порцелан. - 2 бр. в комплект (5 промо точки)
(2) Чинийка, Колекция Flower Meadow 14,5 см, Порцелан - 2 бр. в комплект(5 промо точки)
(3) Купа, Колекция Flower Meadow, 500 мл, Порцелан - 1 бр. в комплект(5 промо точки)
(4) Плоска чиния, Колекция Flower Meadow, 26 см., Порцелан– 2 бр. в комплект(5 промо точки)
(5) Чиния за салата, Колекция Flower Meadow, 20 см., Порцелан- 2 бр. в комплект(5 промо точки)
(6) Дълбока чиния, Колекция Flower Meadow,  20,5 см., Порцелан - 2 бр. в комплект(5 промо точки)
(7) Чаша за чай, Колекция Flower Meadow, 300 мл., Порцелан- 2 бр. в комплект(5 промо точки)

За покупката на всеки промо продукт на обявената промоционална цена е необходимо да бъдат събрани пет промо точки в колекционерската карта. Колекционерските карти се предоставят безплатно във всеки магазин BILLA.

Подробна информация за всеки промо продукт (вид, размери, материал, цени и основни характеристики) е представена на интернет страницата www.billa.bg, в магазините BILLA, както и в маркетинговите материали на Програмата.
5.4. Промоционалната и редовната цена на промо продуктите, обявени в колекционерската карта, са с ДДС. Извън условията на Програмата, всеки промо продукт може да бъде закупен на обявената редовна продажна цена.
5.5. Промо точките се считат за валидни само ако са получени при направена покупка в магазини BILLA в периода от 21.06.2018 г. до 22.08.2018 г. вкл. Промо точките и промо продуктите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или за други продукти.

6. ОТГОВОРНОСТ
6.1. Изображенията на промо продуктите на интернет страницата www.billa.bg и в маркетинговите материали на Програмата са само илюстративни. БИЛЛА не гарантира наличността на продукти с тази визия и дизайн по време на Програмата.
6.2. Количествата промо продукти за Програмата са внимателно планирани. Въпреки това е възможно поради силно увеличено търсене в отделни дни някои продукти временно да не са налични във всички магазини BILLA. В тези случаи БИЛЛА по подходящ начин информира клиентите за деня на следваща доставка на промо продукти. БИЛЛА не носи отговорност към клиенти, които не са могли да закупят промо продукти точно в желания от тях ден и час.
6.3. В случай на продължителна липса на наличности от промо продукти, БИЛЛА си запазва правото да продължи срока на Програмата, за да даде възможност на клиентите, събрали промо точки да закупят промо продукти. Клиентите ще бъдат своевременно информирани за това по подходящ начин.
6.4. БИЛЛА не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от промо продуктите, както и за наличието на производствени дефекти по тях.
6.5. БИЛЛА не носи отговорност за допуснати печатни грешки в маркетинговите материали на Програмата.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА НА ПРОГРАМАТА
7.1. БИЛЛА си запазва правото да изменя и допълва настоящите официални правила в хода на Програмата, при условие, че промените не са неблагоприятни за клиентите спрямо настоящите правила.  Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще имат действие от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им  на интернет  страницата www.billa.bg и в магазините BILLA.
7.2. БИЛЛА има неотменимото право да прекрати Програмата по всяко време, като обяви това на интернет адрес www.billa.bg и в магазините BILLA. При прекратяване на Програмата БИЛЛА не дължи компенсация на участниците.

8. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
8.1. Инструкциите за безопасно ползване на промо продуктите са отпечатани върху техните опаковки. Клиентите следва да се запознаят с тях преди закупуване на желания продукт.
8.2. Всички желаещи могат да получат допълнителна информация за Програмата на интернет страницата www.billa.bg, както и в магазините BILLA.

Дата: 21.06.2017 г.