Main Content

Вълнуващият свят на Animal Planet оживява в Billa!

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ „ANIMAL PLANET”

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
Рекламна кампания „ANIMAL PLANET“(„Кампанията“) се организира и провежда от „БИЛЛА България” ЕООД, ЕИК 130007884, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1404, бул. „България” № 55 („БИЛЛА“).

2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
2.1. Кампанията се организира и провежда във всички магазини BILLA на територията на България.
2.2. Кампанията започва на 09.04.2020 г. и продължава до 20.05.2020 г. включително или до изчерпване на количествата опаковки със стикери с картинки на животни ANIMAL PLANET  и колекционерски албуми.

3. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
3.1. С участието си в Кампанията участниците приемат изложените тук официални правила.
3.2. Официалните правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на Кампанията на www.billa.bg, както и в магазините BILLA.
3.3. БИЛЛА си запазва правото да допълва и променя официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на www.billa.bg, както и в магазините BILLA.

4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА
4.1. В периода на Кампанията БИЛЛА предлага на своите клиенти:
(1) за всеки 15 лв. от покупка (покупка с един системен бон) в магазин BILLA получават една опаковка, която съдържа четири броя стикери с картинки на животни ANIMAL PLANET . Опаковката представлява картонче със самозалепваща лента, сгънато на две, при което стикерите се намират от вътрешната страна.
В Кампанията участват стикери с общо 156 вида картинки на животни Animal Planet, като освен обикновените стикери, има и такива с видео или допълнителна реалност (АР) (видео и стикерите с АР реалност общо се наричат също интерактивни стикери), а също така сред стикерите има и специални такива – холограмни, светещи в тъмното или релефни.
В една опаковка освен обикновените стикери може да има и стикер с видео или допълнителна реалност (АР) или съответно специален такъв – холограмен или светещ в тъмното или релефен.

Примери:
при покупка на стойност 30 лв. клиентът получава безплатно 2 опаковки, всяка от които съдържа четири броя стикери с картинки на животни.
При покупка на стойност 44 лева клиентът получава 2 опаковки, всяка от които съдържа четири броя стикери с картинки на животни.
При покупка на стойност  58 лева клиентът получава  3 опаковки, всяка от които съдържа четири броя стикери с картинки на животни.
(2) независимо от изложеното в ал. 1 по-горе, в периода на Кампанията клиентът може да закупи свободно (без да е обвързано с друга покупка) опаковка с 4 броя стикери с картинки на животни  ANIMAL PLANET  на цена 0,99 лв. за една опаковка.
(3) Клиентът има възможност да закупи свободно колекционерски албум ANIMAL PLANET, в който може да колекционира събраните стикери с картинки на животни. Колекционерския албум може да бъде закупен на цена 2,99 лв. за брой.
(4) Веднъж предоставена на клиента безплатна опаковка със стикери с картинки на животни ANIMAL PLANET, тя не може да бъде заменена с друга, независимо дали същата е в неразпечатан вид.
(5) Събирането на пълната колекция стикери с картинки на животни ANIMAL PLANET   зависи изцяло от късмета на участниците в Кампанията. БИЛЛА не гарантира на участниците, че ще могат да съберат всички стикери от колекцията.
(6) Опаковките със стикери с картинки на животни ANIMAL PLANET се предоставят на клиента само и единствено в момента на заплащане  на покупката, като ако клиентът откаже по своя воля приемането на опаковка/и със стикери БИЛЛА не носи отговорност. Представен след покупка касов бон за извършена покупка на стойност не по-малко от 15 лв. не дава право на клиента да получи подарък – опаковка/и със стикери с картинки на животни.

5. ОТГОВОРНОСТ
5.1. Цветовете и дизайнът на опаковката със стикерите и самите стикери с картинки на животни  и на колекционерските албуми, изобразени в настоящите правила, на интернет страницата на БИЛЛА и в маркетинговите материали на Кампанията, са само илюстративни. Те могат да се различават по цвят и форма от реалните продукти. БИЛЛА не гарантира наличността на продукти с изобразените по този начин цветове или дизайн по време на Кампанията.
5.2. Количествата на опаковките със стикери с картинки на животни  и колекционерки албуми ANIMAL PLANET   са внимателно планирани. Въпреки това е възможно поради силно увеличено търсене в отделни дни да не са налични във всички магазини BILLA. В тези случаи БИЛЛА информира клиентите по подходящ начин за деня на следващата доставка. БИЛЛА не носи отговорност към клиенти, които в желания от тях ден и час не са могли да получат опаковки, съдържащи стикери с картинки на животни  или колекционерски албуми. БИЛЛА не носи отговорност за липса на наличности на стикери и/или албуми, ако това се дължи на независещи от нея причини (например проблеми с доставките на стикери) и/или поради големия интерес към кампанията.
5.3. Частите, съдържащи се в една опаковка със стикери с картинки на животни, не са предназначени за деца до 3-годишна възраст. Съществува опасност от задавяне и/или задушаване. Инструкциите за безопасно ползване се намират на всяка опаковка със стикери с картинки на животни . Участниците следва да се запознаят с инструкциите за употреба преди тяхното използване.
5.4. Опаковките, съдържащи стикери с картинки на животни  не могат да бъдат заменяни за пари в брой или за други продукти. Опаковките не са предназначени за препродажба.
5.5. БИЛЛА не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от опаковките със стикери с картинки на животни или от колекционерските албуми, както и за наличието на производствени дефекти по тях.
5.6. БИЛЛА не носи отговорност за допуснати печатни грешки в маркетинговите материали на Кампанията.

6. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА
БИЛЛА има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на www.billa.bg, както и в магазините BILLA. При прекратяване на Кампанията БИЛЛА не дължи компенсация на участниците.

7. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Всички желаещи могат да получат допълнителна информация за Кампанията на интернет страницата www.billa.bg, в магазини BILLA, както и на националния телефон за клиента 0700 120 10.
По време и във връзка с  Кампанията се провежда и игра с наименование BILLA ANIMAL PLANET, правилата за участие и провеждане на която са достъпни на www.billa.bg.

Дата на последна редакция: 08.04.2020 г.