Главно съдържание

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯ „НАПРАВИ СИ СПЕЦИАЛЕН ПОВОД“

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
1.1. Кампания „НАПРАВИ СИ СПЕЦИАЛЕН ПОВОД“се организира и провежда от „БИЛЛА България” ЕООД, ЕИК 130007884, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1404, бул. „България” № 55 (БИЛЛА).
1.2. С участието си в кампанията участниците приемат изложените тук официални правила.
1.3. Официалните правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на кампанията на интернет страницата на БИЛЛА www.billa.bg, и в магазините BILLA. 1.4. БИЛЛА си запазва правото да допълва и променя официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване им на www.billa.bg, и в магазините BILLA.

2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ  
Кампанията се организира и провежда на територията на България в магазини, опериращи под търговската марка BILLA.

3. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
3.1 Кампанията стартира на 24.09.2020 г. и продължава до 06.01.2021 г. включително. Събирането на промо точки е възможно от 24.09.2020г. до 30.12.2020 г. включително. Използването напромо точки за покупка на Прибори за хранене „ Thomas” и/или Кристални чаши „Schott Zwiesel“ с отстъпка от продажната цена на съответния артикул е възможно до 06.01.2021 включително или до изчерпване на количествата.

4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА
4.1. Лоялната програма представлява вид промоция, която дава възможност на клиенти на БИЛЛА да закупят Прибори за хранене „ Thomas” и/или Кристални чаши „Schott Zwiesel“ с отстъпка от продажната цена срещу представяне на колекционерска карта, попълнена с необходимия брой промо точки.

4.2. При изпълнение на изискванията по предходната точка (представяне на колекционерска карта, попълнена с необходимия брой промо точки) и едновременно изпозлване на BILLA card при закупуване на Прибори за хранене „ Thomas” и/или Кристални чаши „Schott Zwiesel“ клиентът може да получи до 80% oт продажната цена на съответния артикул.
4.3. Промо точки могат да бъдат получени при направена покупка на стоки/продукти в магазини BILLA на минимална стойност 10 лв. в периода от 24.09.2020г. до 30.12.2020 г. включително. За всеки 10 лв. от стойността на еднократна покупка (покупка с един системен касов бон) клиентът получава 1 промо точка. За избягване на съмнение, броят на промо точките се определя на база на общата стойност на еднократна покупка, която клиентът е направил и заплатил (т.е. от сумата за плащане е приспадната отстъпката от цената на закупените продукти, ако има такава). Пример: При еднократна покупка на стойност 10 лева - 1 промо точка, за 20 лева – 2 промо точки, за 23 лева – 2 промо точки, за 38 лева – 3 промо точки.
4.4. Колекционерските карти се предоставят безплатно във всеки магазин BILLA.
4.5. По-долу в таблицата са посочени видовете артикули участващи в кампанията, както и: a). продажните цени на Прибори за хранене „ Thomas” и Кристални чаши „Schott Zwiesel“ извън рамките на лоялната програма и b). Цената с отстъпка при представяне на попълнена колекционерска карта с необходимия брой промо точки и c). Цената с отстъпка при представяне на попълнена колекционерска карта с необходимия брой промо точки и едновременно използване на BILLA card

Вид артикулМаркаБрой промо точкиПродажна цена Продажна цена с отстъпка при събиране на промоточкитеПродажна цена с отстъпка при събиране на промоточките и ползване на BILLA Card
Прибори за хранене за деца, 3 бр.Thomas519,996,994,99
Чаени лъжички, 4 бр.Thomas515,995,993,99
Десертни вилички, 4 бр.Thomas515,995,993,99
Прибори за хранене, 4 бр.Thomas528,9910,996,99
Прибори за сервиране, 2 бр.Thomas528,9910,996,99
Чаши за вода, 2 бр.Schott Zwiesel529,9912,999,99
Чаши за бира, 2 бр.Schott Zwiesel529,9912,999,99
Чаши за бяло вино, 2 бр.Schott Zwiesel529,9912,999,99
Чаши за червено вино, 2 бр.Schott Zwiesel529,9912,999,99
Чаши за уиски, 2бр.Schott Zwiesel529,9912,999,99

Подробна информация за всеки артикул (цена, основни характеристики и др.) е представена на интернет страницата www.billa.bg, в магазините BILLA, както и в маркетинговите материали на кампанията. Обявените цени са с включен ДДС.

4.6. Извън условията на кампанията, всеки артикул може да бъде закупен свободно на обявената продажна цена по горе в таблицата.
4.7. Промо точки се получават само и единствено в момента на заплащане на покупка на стоки/продукти на касата на съответния BILLA магазин. Представен след покупка касов бон за извършена покупка не дава право на клиента да получи промо точка. Промо точките не могат да се заменят, важат само в рамките на кампанията и нямат паричен еквивалент. Промо точките се считат за валидни само ако са получени при направена покупка в магазини BILLA в периода от 24.09.2020г. до 30.12.2020 г. включително.
4.8. Промо точките могат да бъдат използвани за покупка на Прибори за хранене „ Thomas” и/или Кристални чаши „Schott Zwiesel“ с отстъпка от продажната цена до 06.01.2021 г. включително или до изчерпване на количествата.

5. ОТГОВОРНОСТ

5.1. БИЛЛА не гарантира наличността на артикулите Прибори за хранене „ Thomas” и Кристални чаши „Schott Zwiesel“ по всяко време от кампанията. Количествата артикули, участващи в кампанията, са внимателно планирани. Въпреки това е възможно поради силно увеличено търсене в отделни дни някои артикули временно да не са налични във всички магазини BILLA или да бъдат окончателно изчерпани. В тези случаи БИЛЛА по подходящ начин информира клиентите за деня на следваща доставка на съответните артикули, ако такава е планирана или ги уведомява за окончателното изчерпване на количествата в съответния магазин. БИЛЛА не носи отговорност към клиенти, които не са могли да закупят артикул точно в желания от тях ден и час, както и при изчерпване на количествата от кампанията в съответния магазин.

5.2. В случай на продължителна липса на наличности, БИЛЛА си запазва правото да продължи срока на кампанията, за да даде възможност на клиентите, събрали промо точки да закупят желаните от тях артикули. Клиентите ще бъдат своевременно информирани за това по подходящ начин.

5.3. Изображенията на артикулите са само илюстративни. Те могат да се различават по цвят и форма от реалните. БИЛЛА не гарантира наличността на артикули с тези цветове или с този дизайн по време на кампанията.

5.4. БИЛЛА не носи отговорност за допуснати печатни грешки в маркетинговите материали на кампанията.

6. БЕЗОПАСНОСТ
Клиентите следва да се запознаят с инструкциите за безопасност преди използване на Прибори за хранене „ Thomas” и Кристални чаши „Schott Zwiesel“. БИЛЛА не носи отговорност в случай на вреди, причинени от дефектен артикул или вследствие неспазване на инструкциите за безопасност.


5.5. БИЛЛА не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от порцелановите чаши „МИКИ И ПРИЯТЕЛИ” , както и за наличието на производствени дефекти по тях.

5.6. БИЛЛА не носи отговорност за допуснати печатни грешки в маркетинговите материали на Кампанията.

6. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА БИЛЛА има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на www.billa.bg, както и в магазините BILLA. При прекратяване на Кампанията БИЛЛА не дължи компенсация на участниците.

7. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
7.1. БИЛЛА има неотменимото право да прекрати кампанията по всяко време, като обяви това на www.billa.bg и в магазините BILLA.
7.2. При прекратяване на кампанията БИЛЛА не дължи компенсация на участниците.

8. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Допълнителна информация за кампанията може да намерите на интернет страницата на БИЛЛА www.billa.bg, в магазини BILLA, както и като се обадите на националния телефон за клиента 0700 120 10. Всички спорове между Организатора на Програмата и участниците в същата се решават по взаимно съгласие и договорка. При невъзможност за постигане на такова съгласие, спорът се решава от компетентния съд в гр. София

23. 09.2020 г.