Главно съдържание

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ “МИКИ И ПРИЯТЕЛИ“

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
1.1. Кампания „МИКИ И ПРИЯТЕЛИ” („Кампанията“) се организира и провежда от „БИЛЛА България” ЕООД, ЕИК 130007884, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1404, бул. „България” № 55 („БИЛЛА“).

2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕДАНЕ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ  
2.1. Кампанията се организира и провежда във всички магазини BILLA на територията на България.
2.2. Кампанията започва на 30.07.2020 г. и продължава до 23.09.2020 г. включително или до изчерпване на количествата порцеланови чаши „МИКИ И ПРИЯТЕЛИ”

3. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
3.1. С участието си в Кампанията участниците приемат изложените тук официални правила.

3.2. Официалните правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на Кампанията на www.billa.bg, както и в магазините BILLA.

3.3. БИЛЛА си запазва правото да допълва и променя официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на www.billa.bg, както и в магазините BILLA.

4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА
4.1. В периода на Кампанията БИЛЛА предлага на своите клиенти възможност да закупуват и колекционират продукти - порцеланови чаши „МИКИ И ПРИЯТЕЛИ“ на Disney на цена с отстъпка от продажната им цена при изпълнение на условията, описани по-долу, а именно: При еднократна покупка на минимална стойност 20 лв. (двадесет лева) или за всеки 20 лв. от еднократна покупка (еднократна покупка е покупка, отразена на един системен бон) в магазин BILLA всеки клиент получава право да закупи една порцеланова чаша „МИКИ И ПРИЯТЕЛИ” на цена с отстъпка от продажната цена както следва:

• За клиенти, ползващи BILLA карта – цената с отстъпка е 2,99 лева/брой с включен ДДС.
• За клиенти без BILLA карта - цената с отстъпка е 5,99 лева/брой с включен ДДС.

4.2. Извън условията на Kампанията, всеки продукт (чаша) може да бъде закупен свободно на продажна цена, която е 11,99 лева/брой с включен ДДС.

4.3. Събирането на пълната колекция порцеланови чаши „МИКИ И ПРИЯТЕЛИ” зависи от стоковите наличности и интереса на участниците в Кампанията. Въпреки че БИЛЛА полага всички възможни усилия да предвиди търсенето, не може да гарантира на участниците, че ще могат да съберат всички продукти от колекцията.

4.3. Възможността за закупуване на порцеланова чаша „МИКИ И ПРИЯТЕЛИ” на цена с отстъпка се предоставя на клиента само и единствено в момента на заплащане на направената от него покупка на стоки от съответния магазин BILLA, като ако клиентът откаже по своя воля да се възползва от горната възможност в момента на плащане, БИЛЛА не носи отговорност. Представен по-късно след приклюване на покупката касов бон не дава право на клиента да закупи порцеланова чаша „МИКИ И ПРИЯТЕЛИ” на цена с отстъпка. 5. ОТГОВОРНОСТ

5.1. Цветовете и дизайнът на порцелановите чаши „МИКИ И ПРИЯТЕЛИ” изобразени, на интернет страницата на БИЛЛА и в маркетинговите материали на Кампанията, са само илюстративни. Те могат да се различават по цвят и форма от реалните продукти. БИЛЛА не гарантира наличността на продукти с изобразените по този начин цветове или дизайн по време на Кампанията.

5.2. Количествата на порцеланови чаши „МИКИ И ПРИЯТЕЛИ” са внимателно планирани. Въпреки това е възможно поради силно увеличено търсене в отделни дни да не са налични във всички магазини BILLA. В тези случаи БИЛЛА информира клиентите по подходящ начин за деня на следващата доставка или ги информира за окончателното изчерпване на количествата в съответния магазин. БИЛЛА не носи отговорност за липса на наличности на порцеланови чаши , ако това се дължи на независещи от нея причини и/или поради големия интерес към кампанията.

5.5. БИЛЛА не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от порцелановите чаши „МИКИ И ПРИЯТЕЛИ” , както и за наличието на производствени дефекти по тях.

5.6. БИЛЛА не носи отговорност за допуснати печатни грешки в маркетинговите материали на Кампанията.

6. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА БИЛЛА има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на www.billa.bg, както и в магазините BILLA. При прекратяване на Кампанията БИЛЛА не дължи компенсация на участниците.

7. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Всички желаещи могат да получат допълнителна информация за Кампанията на интернет страницата www.billa.bg, в магазини BILLA, както и на националния телефон за клиента 0700 120 10.

Дата на последна редакция: 29.07.2020 г.