Главно съдържание

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
НА КАМПАНИЯ „VIVESS“ АРТИКУЛИ ЗА ПЪТ

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
1.1. Кампания „Vivess” АРТИКУЛИ ЗА ПЪТ се организира и провежда от „БИЛЛА България” ЕООД, ЕИК 130007884, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1404, бул. „България” № 55 (БИЛЛА).
1.2. С участието си в кампанията участниците приемат изложените тук официални правила.
1.3. Официалните правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на кампанията на интернет страницата на БИЛЛА www.billa.bg, и в магазините BILLA.
1.4. БИЛЛА си запазва правото да допълва и променя официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване им на www.billa.bg, и в магазините BILLA.

2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ
Кампанията се организира и провежда на територията на България.

3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА
3.1. Периодът на кампанията се удължава до 02.09.2020 г. включително. Събирането на промо точки е възможно до 26.08.2020 г. включително. Използването на промо точки за покупка на артикули за път „VIVESS“ с отстъпка от продажната цена на съответния артикул е възможно до 02.09.2020 включително или до изчерпване на количествата.

4. МЕХАНИЗЪМ НА ЛОЯЛНАТА ПРОГРАМА
4.1. Лоялната програма представлява вид промоция, която дава възможност на клиенти на БИЛЛА да закупят артикули за път (куфари и раница) с марка „VIVESS“ с отстъпка до 66% oт продажната цена на съответния артикул срещу представяне на колекционерска карта, попълнена с необходимия брой промо точки.

4.2. Промо точки могат да бъдат получени при направена покупка на стоки/продукти в магазини BILLA на минимална стойност 10 лв. до 26.08.2020 г. включително. За всеки 10 лв. от стойността на еднократна покупка (покупка с един системен касов бон) клиентът получава 1 промо точка. За избягване на съмнение, броят на промо точките се определя на база на общата стойност на еднократна покупка, която клиентът е направил и заплатил (т.е. от сумата за плащане е приспадната отстъпката от цената на закупените продукти, ако има такава).

Пример: При еднократна покупка на стойност 10 лева - 1 промо точка, за 20 лева – 2 промо точки, за 23 лева – 2 промо точки, за 38 лева – 3 промо точки.

4.3. Колекционерските карти се предоставят безплатно във всеки магазин BILLA.
4.4. Артикулите за път с марка „VIVESS“, които могат да бъдат закупени с отстъпка от продажната цена срещу представяне на попълнена колекционерска карта с необходимия брой промо точки, са както следва:

Вид артикулБрой промо точки, необходими за покупка с отстъпкаПродажна цена с отстъпкаПродажна цена
Артикули за път:   
Куфар за ръчен багаж 51cm553,99139
Твърд куфар 61cm563,99169
Твърд куфар 71cm573,99199
Раница (ограничено количество)524,9970

Подробна информация за всеки артикул за път (цена, основни характеристики и др.) е представена на интернет страницата www.billa.bg, в магазините BILLA, както и в маркетинговите материали на кампанията. Обявените цени са с включен ДДС.

4.5. Извън условията на кампанията, всеки артикул за път може да бъде закупен свободно на обявената продажна цена.

4.6. Промо точки се получават само и единствено в момента на заплащане на покупка на стоки/продукти на касата на съответния BILLA магазин. Представен след покупка касов бон за извършена покупка не дава право на клиента да получи промо точка. Промо точките не могат да се заменят, важат само в рамките на кампанията и нямат паричен еквивалент. Промо точките се считат за валидни само ако са получени при направена покупка в магазини до 26.08.2020 г. включително.

4.7. Промо точките могат да бъдат използвани за покупка на артикул за път „VIVESS“ с отстъпка от продажната цена до 02.09.2020 г. включително или до изчерпване на количествата.

5. ОТГОВОРНОСТ
5.1. БИЛЛА не гарантира наличността на артикулите „Vivess“  по всяко време от кампанията. Количествата артикули за път са внимателно планирани. Въпреки това е възможно поради силно увеличено търсене в отделни дни някои артикули временно да не са налични във всички магазини BILLA или да бъдат окончателно изчерпани. В тези случаи БИЛЛА по подходящ начин информира клиентите за деня на следваща доставка на съответните артикули, ако такава е планирана или ги уведомява за окончателното изчерпване на количествата в съответния магазин. БИЛЛА не носи отговорност към клиенти, които не са могли да закупят артикул за път точно в желания от тях ден и час, както и при изчерпване на количествата от кампанията в съответния магазин.
5.2. В случай на продължителна липса на наличности, БИЛЛА си запазва правото да продължи срока на кампанията, за да даде възможност на клиентите, събрали промо точки да закупят желаните от тях артикули за път. Клиентите ще бъдат своевременно информирани за това по подходящ начин.
5.3. Изображенията на артикулите за път са само илюстративни. Те могат да се различават по цвят и форма от реалните. БИЛЛА не гарантира наличността на артикули с тези цветове или с този дизайн по време на кампанията.
5.4. БИЛЛА не носи отговорност за допуснати печатни грешки в маркетинговите материали на кампанията.

6. БЕЗОПАСНОСТ
Клиентите следва да се запознаят с инструкциите за безопасност преди използване на артикулите за път. БИЛЛА не носи отговорност в случай на вреди, причинени от дефектен артикул или вследствие неспазване на инструкциите за безопасност.

7. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА
7.1. БИЛЛА има неотменимото право да прекрати кампанията по всяко време, като обяви това на www.billa.bg и в магазините BILLA.
7.2. При прекратяване на кампанията БИЛЛА не дължи компенсация на участниците.

8. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Допълнителна информация за кампанията може да намерите на интернет страницата на БИЛЛА www.billa.bg, в магазини BILLA, както и като се обадите на националния телефон за клиента 0700 120 10.
Всички спорове между Организатора на Програмата и участниците в същата се решават по взаимно съгласие и договорка. При невъзможност за постигане на такова съгласие, спорът се решава от компетентния съд в гр. София

29.07.2020 г.