Main Content

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ЛОЯЛНА ПРОГРАМА „PHILIPS”

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОГРАМАТА. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
1.1 Лоялната програма „PHILIPS” се организира и провежда от „БИЛЛА България” ЕООД, ЕИК 130007884, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1404, бул. „България” № 55 (БИЛЛА).
1.2 С участието си в Програмата участниците приемат изложените тук официални правила.
1.3. Официалните правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на Програмата на интернет страницата на БИЛЛА www.billa.bg  и в магазините BILLA.
1.4. БИЛЛА си запазва правото да допълва и променя официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на интернет адрес www.billa.bg и в магазините BILLA.

2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМАТА
Програмата се организира и провежда във всички магазини BILLA на територията на България.

3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА
Програмата стартира на 17.10.2019 и продължава до 08.01.2020 г. вкл. Събирането на промо точки е възможно до 01.01.2020г. вкл. Използването на промо точки за покупка на електроуреди с марка „PHILIPS“ е възможно до 08.01.2020 г. вкл. или до изчерпване на количествата

4. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОГРАМАТА
4.1. Програмата представлява вид промоция, която дава възможност на лоялни клиенти на БИЛЛА да закупят електроуреди с марка „PHILIPS” с отстъпка до 40% oт продажната цена срещу представяне на колекционерска карта, попълнена с необходимия брой промо точки.
4.2. Една промо точка може да бъде получена при направена покупка в магазин BILLA на минимална стойност 10 лв. в периода от 17.10.2019 г. до 01.01.2020 г. вкл., като за всеки 10 лв. от покупката клиентът получава 1 промо точка.
При покупка на минимална стойност 10 лв., която включва покупка на специално обозначен продукт, клиентът получава допълнителна промо точка за покупката на специално обозначения продукт (т.е. общо 2 промо точки). Актуална информация за специално обозначените продукти може да намерите в седмичната рекламна брошура на БИЛЛА, на www.billa.bg, както и в други рекламни материали на БИЛЛА.
Пример: При покупка за 10 лв., получавате 1 промо точка, за 20 лв. – 2 промо точки, за 30 лв. – 3 промо точки  и т.н. При покупка за 10 лв., която включва покупка на 1 бр. специално обозначен продукт, получавате 2 промо точки. При покупка за 10 лв., която включва 2 бр. специално обозначени продукта, получавате 3 промо точки. При покупка за 20 лв., която включва 3 бр. специално обозначени продукта – 5 промо точки.
4.3. Срещу 5 промо точки в колекционерската карта можете да закупите с отстъпка от продажната цена следните електроуредите с марка „PHILIPS“:


Продукт

Брой промо точки

Продажна цена с отстъпка

Продажна цена

Електрическа звукова четка за зъби (модел HX6762/35)

5

129,90 лв.

219 лв.

Мултифункционален тример „12 в 1“ (модел MG5740/15)

5

69,90 лв.

109 лв.

Въртяща четка за обем (модел HP8664)

5

84,90 лв.

129 лв.

Ютия с парогенератор (модел GC7920/20)

5

219,90 лв.

369 лв.

Напълно автоматичнa машинa за еспресо Series 5000 (модел EP5311/10)

5

699,90 лв.

999 лв.

Вертикална прахосмукачка PowerPro Duo (модел FC6171/01)

5

264,90 лв.

439лв.

Уред за здравословно готвене Airfryer (модел HD9216/80)

5

179,90 лв.

299 лв.

Компактен кухненски робот (модел HR7320/00)

5

109,90 лв.

169 лв.

Пасатор ProMix (модел HR2653/90)

5

99,90 лв.

169 лв.

Подробна информация за всеки електроуред (цена, основни характеристики и др.) е представена на интернет страницата www.billa.bg, в магазините BILLA, както и в маркетинговите материали на Програмата. Обявените цени са с ДДС.
4.4. Извън условията на Програмата, всеки електроуред може да бъде закупен свободно на обявената продажна цена.
4.5. Промо точки се получават непосредствено при заплащане на покупката на касата на съответния BILLA магазин. Представен след покупка касов бон за извършена покупка не дава право на клиента да получи промо точки. Промо точките не могат да се заменят, важат само в рамките на Програмата и нямат паричен еквивалент. Промо точките се считат за валидни само ако са получени при направена покупка в магазини BILLA в периода от 17.10.2019 г. до 01.01.2020 г. вкл.

5. ОТГОВОРНОСТ
5.1. БИЛЛА не гарантира непрекъсната наличност на електроуредите по време на програмата. Количествата електроуреди са внимателно планирани. Въпреки това е възможно поради силно увеличено търсене в отделни дни някои уреди временно да не са налични във всички магазини BILLA. В тези случаи БИЛЛА по подходящ начин информира клиентите за деня на следваща доставка на съответните уреди. БИЛЛА не носи отговорност към клиенти, които не са могли да закупят електроуред точно в желания от тях ден и час.
5.2. В случай на продължителна липса на наличности от електроуреди, БИЛЛА си запазва правото да продължи срока на програмата, за да даде възможност на клиентите, събрали промо точки да закупят желаните от тях електроуреди. Клиентите ще бъдат своевременно информирани за това по подходящ начин.
5.3. Изображенията на продуктите на интернет страницата и в маркетинговите материали на програмата са само илюстративни. БИЛЛА не гарантира наличността на продукти с тази визия или дизайн по време на програмата.
5.4. Електроуредите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или други продукти.
5.5. БИЛЛА не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от електроуредите, както и за наличието на производствени дефекти по тях.
5.6. БИЛЛА не носи отговорност за допуснати печатни грешки в маркетинговите материали на програмата.

6. БЕЗОПАСНОСТ
Клиентите следва да се запознаят с инструкциите за безопасност, преди използване на електроуредите.  Гаранцията става невалидна в случай на повреда, причинена от  неспазване на инструкциите.

7. РЕКЛАМАЦИИ
7.1. Клиентите, закупили електроуред с марка PHILIPS от магазини BILLA, могат да предявят рекламация пред оторизиран сервизен център на PHILIPS в България или във всеки магазин BILLA. Повече информация за сервизните центрове на PHILIPS  може да получите от Центъра за обслужване на клиенти на PHILIPS, както и на www.philips.bg/c-w/support-home/servizen-lokator.html#location=София%2C+България.
Център за обслужване на клиенти на PHILIPS:
Работно време: от понеделник до петък 09:00 ч. – 17:00 ч.
Телефон: +359 2 4916274*
*цената на разговора е в зависимост от използвания (мобилен) тарифен план
7.2. Рекламация може да бъде предявена в срока на гаранцията. При предявяване на рекламация следва да бъде представена касова бележка за извършена покупка и гаранционна карта. Рекламацията може да бъде удовлетворена чрез директна замяна на дефектния уред или чрез безплатен ремонт:
 • На директна замяна подлежат уредите:
  • Мултифункционален тример „12 в 1“ (модел MG5740/15)
  • Въртяща четка за обем (модел HP8664)
 • На ремонт подлежат уредите:
  • Електрическа звукова четка за зъби (модел HX6762/35)
  • Ютия с парогенератор (модел GC7920/20)
  • Напълно автоматичнa машинa за еспресо Series 5000 (модел EP5311/10)
  • Вертикална прахосмукачка PowerPro Duo (модел FC6171/01)
  • Уред за здравословно готвене Airfryer (модел HD9216/80)
  • Компактен кухненски робот (модел HR7320/00)
  • Пасатор ProMix (модел HR2653/90)
8. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА
8.1. БИЛЛА има неотменимото право да прекрати програмата по всяко време, като обяви това на интернет адрес www.billa.bg и в магазините BILLA.
8.2. При прекратяване на програмата БИЛЛА не дължи компенсация на участниците.

9. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Всички желаещи могат да получат допълнителна информация за програмата на интернет страницата на БИЛЛА www.billa.bg, както и в магазините BILLA.

Дата на последна редакция: 30.10.2019 г.