Main Content

Каталог „Храни се здравословно“

Каталогът е валиден за всички магазини Billa, с изключение на магазин Billa гр. Стара Загора, ул. „Поп Минчо Кънчев“№52. Промоционалните стоки се продават в количества, предназначени за домакинството. Всички оферти са валидни до изчерпване на количествата. Билла не носи отговорност за допуснати печатни грешки. Билла си запазва правото да променя цените.