MainContentHeadlineСкъпи клиенти,

За да удовлетворим Вашите многобройни запитвания, удължихме срока за обмяна на промо точки в кампанията „Дисни съдове за хранене“ до 04.09.2019 г. С пълните правила на кампанията можете да се запознаете по-долу.

С уважение,
Екипът на Билла България

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ЛОЯЛНА ПРОГРАМА „ДИСНИ СЪДОВЕ ЗА ХРАНЕНЕ”

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОГРАМАТА. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
Лоялната програма “Дисни съдове за хранене” се организира и провежда от „БИЛЛА България” ЕООД, ЕИК 130007884, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1404, бул. „България” № 55 (БИЛЛА). Програмата се провежда в сътрудничество с Brand Loyalty International B.V.
1.1. С участието си в Програмата участниците приемат изложените тук официални правила.
1.2. Официалните правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на Програмата на интернет страницата на БИЛЛА www.billa.bg и в магазините BILLA.
1.3. БИЛЛА си запазва правото да допълва и променя официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на интернет адрес www.billa.bg и в магазините BILLA.

2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМАТА
Програмата се организира и провежда във всички магазини BILLA на територията на България.

3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА
Програмата стартира на 18.07.2019 г. и продължава до 04.09.2019 г. включително. Събирането на промо точки е възможно до 21.08.2019 г. включително. Използването на промо точки за покупка на продукти с марка „Дисни“ е възможно до 04.09.2019 г. включително или до изчерпване на количествата.

4. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОГРАМАТА
4.1. Програмата представлява вид промоция, която дава възможност на лоялни клиенти на БИЛЛА да закупят продукти с марка „Дисни“ с отстъпка до 70% oт редовната продажна цена на продуктите срещу представяне на колекционерска карта, попълнена с необходимия брой промо точки.
4.2. Промо точки могат да бъдат получени при направена покупка в магазини BILLA на минимална стойност 10 лв. в периода от 18.07.2019 г.  до 21.08.2019 г.  включително. За всеки 10 лв. от покупката клиентът получава 1 промо точка. Колекционерските карти се предоставят безплатно във всеки магазин BILLA.
4.3. Срещу 10 промо точки в колекционерската карта можете да закупите с отстъпка от редовната цена следните продукти с марка „Дисни“:

  • Комплект 2бр. стъклени чаши (250мл.)
  • Комплект 2бр. порцеланови чаши (350мл.)
  • Комплект 2бр. порцеланови купички (14см.)
  • Комплект 2бр. порцеланови чинии (20см.)
  • Комплект 2бр. порцеланови чинии (27см.)
Подробна информация за всеки продукт (цена, основни характеристики и др.) е представена на интернет страницата www.billa.bg, в магазините BILLA, както и в маркетинговите материали на Програмата. Обявените цени са с включен ДДС.
4.4. Извън условията на Програмата, всеки продукт може да бъде закупен свободно на обявената редовна продажна цена.
4.5. Промо точки се получават непосредствено при заплащане на покупката на касата на съответния BILLA магазин. Представен след покупка касов бон за извършена покупка не дава право на клиента да получи промо точки. Промо точките не могат да се заменят, важат само в рамките на Програмата и нямат паричен еквивалент. Промо точките се считат за валидни само ако са получени при направена покупка в магазини BILLA в периода от 18.07.2019 г. до 21.08.2019 г.. включително.

5. ОТГОВОРНОСТ
5.1. БИЛЛА не гарантира наличността на продуктите по време на Програмата. Количествата продукти са внимателно планирани. Въпреки това е възможно поради силно увеличено търсене в отделни дни някои продукти временно да не са налични във всички магазини BILLA или да бъдат окончателно изчерпани. В тези случаи БИЛЛА по подходящ начин информира клиентите за деня на следваща доставка на съответните продукти, ако такава е планирана. БИЛЛА не носи отговорност към клиенти, които не са могли да закупят продукт точно в желания от тях ден и час, както и при изчерпване на количествата на продуктите от Програмата.
5.2. В случай на продължителна липса на наличности от продукти, БИЛЛА си запазва правото да продължи срока на Програмата, за да даде възможност на клиентите, събрали промо точки да закупят желаните от тях продукти. Клиентите ще бъдат своевременно информирани за това по подходящ начин.
5.3. Продуктите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или други продукти.
5.4. БИЛЛА не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от продуктите, както и за наличието на производствени дефекти по тях.
5.5. БИЛЛА не носи отговорност за допуснати печатни грешки в маркетинговите материали на Програмата.

6. БЕЗОПАСНОСТ
Клиентите следва да се запознаят с инструкциите за безопасност преди използване на продуктите. БИЛЛА не носи отговорност в случай на вреди, причинени от дефектна стока или вследствие неспазване на инструкциите за безопасност.

7. РЕКЛАМАЦИИ
7.1. Клиентите, закупили продукти от Програмата, имат право да предявят рекламация в случаите, предвидени в Раздел III от Закона за защита на потребителите. Правото на рекламация не е обусловено от това дали производителят на продуктите или БИЛЛА е предоставил търговска гаранция.
7.2. Рекламацията може да бъде предявена в магазина BILLA, където е закупен продукта, или във всеки друг магазин BILLA на територията на страната.
7.3. При предявяване на рекламация клиентът посочва предмета на рекламацията, предпочитаният от него начин на удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. Клиентът задължително прилага и касова бележка или фактура, издадена при закупуване на продукта от Програмата.
7.4. Рекламацията може да се предяви не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието на стоката с договореното.
7.5. Рекламацията се вписва в регистъра на рекламациите в магазина, в който е предявена, и на клиента се издава съответен документ, удостоверяващ регистрирането й.
7.6. Рекламацията може да бъде удовлетворена по един от следните два начина:
  • Възстановяване на сумата, заплатена от клиента за продукта или
  • Замяна на продукта с друг от същия вид.
8. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА
8.1. БИЛЛА има неотменимото право да прекрати Програмата по всяко време, като обяви това на интернет адрес www.billa.bg и в магазините BILLA.
8.2. При прекратяване на Програмата БИЛЛА не дължи компенсация на участниците.

9. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
9.1. Вносител на продуктите е „БИЛЛА България” ЕООД, ЕИК 130007884, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1404, бул. „България” № 55.
Всички желаещи могат да получат допълнителна информация за Програмата на интернет страницата на БИЛЛА www.billa.bg, в магазини BILLA, както и на националния телефон за клиента 0700 120 10.

Дата на последна редакция: 19.08.2019 г.