ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ „BILLA Bricks”

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

Рекламна кампания „BILLA Bricks“ (Кампанията) се организира и провежда от „БИЛЛА България” ЕООД, ЕИК 130007884, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1404, бул. „България” № 55, (БИЛЛА), в сътрудничество с UNGA B.V.

2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ . ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

2.1. Кампанията се организира и провежда във всички магазини BILLA на територията на България.

2.2. Кампанията започва на 23.08.2018 г. и продължава до 17.10.2018 г. включително или до изчерпване на количествата опаковки с BILLA части за сглобяване  и/или стартови пакети и/или VR очила.

3. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

3.1. С участието си в Кампанията участниците приемат изложените тук официални правила.

3.2. Официалните правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на Кампанията на www.billa.bg , както и в магазините BILLA.

3.3. БИЛЛА си запазва правото да допълва и променя официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на www.billa.bg, както и в магазините BILLA.

4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

4.1. БИЛЛА предлага за продажба стартов пакет на цена 14.99лв.,съдържащ над 140 части за сглобяване и стикери за залепване. С частите от стартовия пакет клиентът може да построи част от магазина (напр. основа, част от стените, входни врати, надпис BILLA, торби BILLA и др.). Части за вътрешното оформление на магазина, както и за доизграждане на магазина, се съдържат в опаковките, които БИЛЛА предоставя като подарък при 15 лв. покупка.

4.2. За всеки 15 лв. от стойността на покупката в магазин BILLA, БИЛЛА предлага като подарък 1 опаковка, съдържаща части за сглобяване. Опаковките съдържат части за сглобяване на вътрешното оформление на BILLA магазин (напр. зона за плодове и зеленчуци, топла витрина, хладилни витрини, касова зона и др.), както и части за доизграждане на магазина (напр. стена на магазина). Всяка опаковка съдържа няколко части за сглобяване, разпределени на случаен принцип.

Пример: При покупка на стойност над 15 лв. може да бъде получена безплатно 1 опаковка, при покупка над 30 лв. – 2 опаковки, при покупка над  45 лв. – 3 бр. опаковки и т.н

4.3. Веднъж предоставена на клиента опаковка, тя не може да бъде заменена с друга, независимо дали същата е в неразпечатан вид. Събирането на пълната колекция части за сглобяване на вътрешно оформление на BILLA магазин зависи изцяло от късмета на участниците в Кампанията. БИЛЛА не гарантира на участниците, че ще могат да съберат всички части за сглобяване на вътрешно оформление на BILLA магазин.

4.4. Опаковките се предоставят непосредствено след извършване на покупката. Представен след покупка касов бон за извършена покупка на стойност над 15 лева не дава право на клиента да получи подарък -  опаковка с BILLA части за сглобяване на BILLA магазин.

5. ДРУГИ ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С КАМПАНИЯТА

5.1. Със старта на Кампанията стартира мобилно приложение „BILLA Bricks“. Приложението позволява на участниците в Кампанията да сканират частите, които са събрали, виртуално да разглеждат създадения BILLA магазин (с очила за виртуална реалност), както и да играят игри, свързани с BILLA магазина.  Приложението е налично за безплатна инсталация в Google Play и App Store, като също така може да бъде изтеглено от сайта www.billa.bg или от https://play.google.com/store/appshttps://www.apple.com/lae/ios/app-store/в периода от 23.08.2018 г. до 20.01.2019 г.

5.2. За разглеждане на мобилното приложение „BILLA Bricks“ в режим на виртуална реалност БИЛЛА предлага за продажба очила за виртуална реалност (VR очила) на цена 9.99 лв. в магазини BILLA. Очилата за виртуална реалност не са задължително условие за ползване на мобилното приложение „BILLA Bricks“.

6. ОТГОВОРНОСТ

6.1. Цветовете и дизайнът на частите за сглобяване на BILLA магазин и/или на VR очилата, изобразени на интернет страницата на  БИЛЛА и в маркетинговите материали на Кампанията, са само илюстративни. Те могат да се различават по цвят и форма от реалните части за сглобяване и/или от VR очилата. БИЛЛА не гарантира наличността на части за сглобяване и/или VR очила с тези цветове или с този дизайн по време на Кампанията.

6.2. Количествата на опаковките с части за сглобяване на BILLA магазин, стартовия пакет и VR очилата са внимателно планирани. Въпреки това е възможно поради силно увеличено търсене в отделни дни да не са налични във всички магазини BILLA. В тези случаи БИЛЛА информира клиентите по подходящ начин за деня на следващата доставка. БИЛЛА не носи отговорност към клиенти, които в желания от тях ден и час не са могли да получат опаковки, съдържащи части за сглобяване на BILLA магазин или не са могли да закупят стартов пакети и/или VR очила.

6.3. Частите за сглобяване на BILLA магазин не са предназначени за деца до 3 годишна възраст. Съществува опасност от задушаване. Частите за сглобяване представляват малки (дребни) части, които са подходящи за използване от деца само под родителски надзор. Инструкциите за безопасно ползване на частите за сглобяване се намират в опаковките. Участниците следва да се запознаят с инструкциите за употреба преди тяхното използване.

6.4. Опаковките, съдържащи части за сглобяване на BILLA магазин, не могат да бъдат заменяни за пари в брой или за други продукти. Опаковките не са предназначени за продажба и/или препродажба.

6.5. БИЛЛА не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от частите за сглобяване на BILLA магазин, както и за наличието на производствени дефекти по тях.

6.6. БИЛЛА не носи отговорност за допуснати печатни грешки в маркетинговите материали на Кампанията.

7. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

БИЛЛА има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на www.billa.bg, както и в магазините BILLA. При прекратяване на Кампанията БИЛЛА не дължи компенсация на участниците.

8. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички желаещи могат да получат допълнителна информация за Кампанията на интернет страницата www.billa.bg,  в магазини BILLA, както и на националния телефон за клиента 0700 120 10.

Дата на последна редакция: 28.08.2018 г.