Main Content

Ако все още не си събрал всички Скокльовци, сега е моментът да го направиш!

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ „ANGRY BIRDS 2”

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
Рекламна кампания „ANGRY BIRDS 2“(„Кампанията“) се организира и провежда от „БИЛЛА България” ЕООД, ЕИК 130007884, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1404, бул. „България” № 55 („БИЛЛА“), в сътрудничество с Boost Collectibles BV.

2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
2.1. Кампанията се организира и провежда във всички магазини BILLA на територията на България.
2.2. Считано от 10.10.2019 г. срокът на кампанията се удължава до 30.10.2019 г. включително или до изчерпване на количествата фигурки и/или колекционерски албум.

3. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
3.1. С участието си в Кампанията участниците приемат изложените тук официални правила.
3.2. Официалните правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на Кампанията на www.billa.bg, както и в магазините BILLA.
3.3. БИЛЛА си запазва правото да допълва и променя официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на www.billa.bg, както и в магазините BILLA.

4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА
4.1. Продажната цена на 1 опаковка, без това да е обвързано с друга покупка, е 0,49 лв. за брой. Една опаковка съдържа една фигурка на герой или костюм от филма „ANGRY BIRDS: Филмът 2“.
4. 2. Продажната цена на 1 колекционерски албум, без това да е обвързано с друга покупка, е 0.99 лв. за брой. Албумът е предназначен за събиране на фигурките на герои и костюми от филма „ANGRY BIRDS: Филмът 2“.
4.3. За всеки 20 лв. покупка в магазин BILLA клиентите могат да получат като подарък 2 опаковки.
Пример: При покупка на стойност 42 лв. клиентът може да получи 4 опаковки.
4.4. Веднъж предоставен на клиента подарък (опаковка с фигурка на герой или костюм от филма „ANGRY BIRDS: Филмът 2“), той не може да бъде заменен с друг, независимо дали е в неразпечатан вид.
4.5. Събирането на пълната колекция фигурки зависи изцяло от късмета на участниците в Кампанията. БИЛЛА не гарантира на участниците, че ще могат да съберат пълния комплект фигурки от колекцията.
4.6. Подаръкът се предоставят на клиента непосредствено след извършване на покупката. Представен след покупка касов бон за извършена покупка на стойност минимум 20 лв. не дава право на клиента да получи подарък (опаковка с фигурки на герой или костюм от филма „ANGRY BIRDS: Филмът 2“).

5. ОТГОВОРНОСТ
5.1. Цветовете и дизайнът на фигурките и колекционерския албум, изобразени в маркетинговите материали на Кампанията и на интернет и фейсбук страницата на БИЛЛА, са само илюстративни. Те могат да се различават по цвят и форма от реалните продукти. БИЛЛА не гарантира наличността на продукти с изобразените по този начин цветове или дизайн по време на Кампанията.
5.2. Количествата на фигурките и колекционерския албум са внимателно планирани. Въпреки това е възможно поради силно увеличено търсене в отделни дни да не са налични във всички магазини BILLA. В тези случаи БИЛЛА информира клиентите по подходящ начин за деня на следващата доставка. БИЛЛА не носи отговорност към клиенти, които в желания от тях ден и час не са могли да получат фигурки или колекционерски албуми.
5.3. Фигурките не са предназначени за деца до 3-годишна възраст. Съществува опасност от задушаване. Инструкциите за безопасно ползване се намират на всяка опаковка. Участниците следва да се запознаят с инструкциите за употреба преди тяхното използване.
5.4. Опаковките с фигурки на герой или костюм от филма „ANGRY BIRDS: Филмът 2“ не могат да бъдат заменяни за пари в брой или за други продукти. Опаковките и албумите не са предназначени за продажба и/или препродажба.
5.5. БИЛЛА не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от фигурка или колекционерски албум, както и за наличието на производствени дефекти по тях.
5.6. БИЛЛА не носи отговорност за допуснати печатни грешки в маркетинговите материали на Кампанията.

6. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА
БИЛЛА има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на www.billa.bg, както и в магазините BILLA. При прекратяване на Кампанията БИЛЛА не дължи компенсация на участниците.

7. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Допълнителна информация за Кампанията може да намерите на интернет страницата www.billa.bg, в магазините BILLA, както и на националния телефон за клиента 0700 120 10.

Дата на последна редакция: 10.10.2019 г.