Main Content

Angry Birds

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ „ANGRY BIRDS 2”

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
Рекламна кампания „ANGRY BIRDS 2“(„Кампанията“) се организира и провежда от „БИЛЛА България” ЕООД, ЕИК 130007884, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1404, бул. „България” № 55 („БИЛЛА“), в сътрудничество с Boost Collectibles BV.

2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
2.1. Кампанията се организира и провежда във всички магазини BILLA на територията на България.
2.2. Кампанията започва на 29.08.2019 г. и продължава до 09.10.2019 г. включително или до изчерпване на количествата фигурки ANGRY BIRDS 2 в непрозрачна опаковка и колекционерски кутии за събиране на фигурките на герои и костюмите.

3. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
3.1. С участието си в Кампанията участниците приемат изложените тук официални правила.
3.2. Официалните правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на Кампанията на www.billa.bg, както и в магазините BILLA.
3.3. БИЛЛА си запазва правото да допълва и променя официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на www.billa.bg, както и в магазините BILLA.

4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА
4.1. В периода на Кампанията БИЛЛА предлага на своите клиенти възможност:
(1) за всеки 20 лв. покупка в магазин BILLA да получат една опаковка, която съдържа една фигурка на герой или костюм от филма ANGRY BIRDS 2.
Пример: при покупка на стойност 42 лв. клиентът получава безплатно 2 опаковки, всяка от които съдържа една фигурка на герой  или костюм ANGRY BIRDS 2.
(2) независимо от изложеното в ал. 1 по-горе в периода на Кампанията клиентът може да закупи свободно опаковка с фигурка на герой или костюм ANGRY BIRDS 2 на цена 1,99 лв. за брой.
(3) Клиентът има възможност да закупи свободно колекционерска кутия, в която може да колекционира събраните фигурки на герои и костюми ANGRY BIRDS 2. Колекционерския албум може да бъде закупен на цена 6,99 лв. за брой.
(4) Веднъж предоставена на клиента безплатна опаковка с фигурка на герой или костюм ANGRY BIRDS 2, тя не може да бъде заменена с друга, независимо дали същата е в неразпечатан вид.
(5) Събирането на пълната колекция фигурки ANGRY BIRDS 2 зависи изцяло от късмета на участниците в Кампанията. БИЛЛА не гарантира на участниците, че ще могат да съберат пълния комплект фигурки от колекцията.
(6) Опаковките с фигурките се предоставят на клиента непосредствено след извършване на покупката. Представен след покупка касов бон за извършена покупка на стойност не по-малко от 20 лв. не дава право на клиента да получи подарък – опаковка/и с фигурка/костюм ANGRY BIRDS 2.

5. ОТГОВОРНОСТ
5.1. Цветовете и дизайнът на фигурките/костюмите ANGRY BIRDS 2 и на колекционерските албуми, изобразени на интернет страницата на БИЛЛА и в маркетинговите материали на Кампанията, са само илюстративни. Те могат да се различават по цвят и форма от реалните продукти. БИЛЛА не гарантира наличността на продукти с изобразените по този начин цветове или дизайн по време на Кампанията.
5.2. Количествата на опаковките с фигурки ANGRY BIRDS 2 и колекционерки албуми са внимателно планирани. Въпреки това е възможно поради силно увеличено търсене в отделни дни да не са налични във всички магазини BILLA. В тези случаи БИЛЛА информира клиентите по подходящ начин за деня на следващата доставка. БИЛЛА не носи отговорност към клиенти, които в желания от тях ден и час не са могли да получат опаковки, съдържащи фигурки/костюми ANGRY BIRDS 2 или колекционерски кутии.
5.3. Частите, съдържащи се в една опаковка с фигурка/костюм ANGRY BIRDS 2, не са предназначени за деца до 3-годишна възраст. Съществува опасност от задушаване. Инструкциите за безопасно ползване се намират на всяка опаковка с фигурка/костюм ANGRY BIRDS 2. Участниците следва да се запознаят с инструкциите за употреба преди тяхното използване.
5.4. Опаковките, съдържащи фигурки ANGRY BIRDS 2, не могат да бъдат заменяни за пари в брой или за други продукти. Опаковките не са предназначени за продажба и/или препродажба.
5.5. БИЛЛА не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от частите в опаковките с фигурки ANGRY BIRDS 2 или от колекционерските албуми, както и за наличието на производствени дефекти по тях.
5.6. БИЛЛА не носи отговорност за допуснати печатни грешки в маркетинговите материали на Кампанията.

6. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА
БИЛЛА има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на www.billa.bg, както и в магазините BILLA. При прекратяване на Кампанията БИЛЛА не дължи компенсация на участниците.

7. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Всички желаещи могат да получат допълнителна информация за Кампанията на интернет страницата www.billa.bg, в магазини BILLA, както и на националния телефон за клиента 0700 120 10.

Дата на последна редакция: 29.08.2019 г.